Soutěž průzkumných hlídek se inspirovala

působením druhoválečných výsadkářů


Od pondělí 27. srpna probíhá ve městě Libavá a ve vojenském újezdu Libavá VIII. ročník prestižní Soutěže průzkumných hlídek - RECCE PATROL 2018. Tu pořádá 102. průzkumný prapor. Zapojilo se do ní 18 soutěžních týmů, a to včetně jednoho slovenského z praporu ISTAR v Prešově.

Letošní soutěž průzkumných hlídek se inspiruje výcvikem a působením paradesantních skupin v Protektorátu Čechy a Morava, např. operace Clay-Eva. Z toho důvodu první část soutěže simuluje výcvik československých dobrovolníků v Anglii a druhá část výsadek skupin a jejich působení na obsazeném území.

Soutěž průzkumných hlídek se inspirovala působením druhoválečných výsadkářů
Soutěžní týmy plní po dobu čtyř dnů úkoly, které vyžadují překonání vzdálenosti minimálně 100 kilometrů v zalesněném terénu a splnění 23 disciplín, jako například noční orientační přesun, činnost na pozorovacím stanovišti, překonávání vodní překážky, přepad budovy, střelby z ručních zbraní a další disciplíny.

Přesun z výcvikového kempu
Soutěž začala zrychleným přesunem s veškerým materiálem do stanového tábora, který simuluje výcvikový kemp v severozápadním Skotsku. Soutěžící měli za úkol dostat se v co nejkratším čase do cíle první etapy. Po ukončení a návratu poslední hlídky soutěž pokračovala nočními střelbami z ručních zbraní – pistole CZ-75-01 Phantom - a útočných pušek zavedených v AČR za použití mechanických mířidel.

Po půlnoci, kdy utichla střelba, musely hlídky přenést těžké a neforemné břemeno na vzdálenost 1500 metrů v co nejkratším čase. S úsvitem pak účastníci vyběhli do další etapy soutěže s cílem absolvovat všechna určená stanoviště a s plnit disciplíny, mezi kterými bylo slanění šikmého lana, překonání lanové dráhy, vodní plochy s břemenem.

Mimo týmy z pořádajícího 102. průzkumného praporu, včetně hlídky 3. průzkumné roty aktivních záloh, se soutěže účastní hlídky ze 4. brigády rychlého nasazení, 7. mechanizované brigády, 13. dělostřeleckého pluku, 15. ženijního pluku a Univerzity obrany. A již zmiňovaný tým z Prešova.

Soutěž průzkumných hlídek
je komplexní soutěží, která usiluje o prověření nejen dosažených schopností, ale i fyzické připravenosti a psychické odolnosti příslušníků průzkumných jednotek. Současně je prověřena vycvičenost a připravenost k plnění možných bojových úkolů nejen příslušníků bojového, ale i hloubkového, ženijního či dělostřeleckého průzkumu.

Na další snímky se můžete podívat – ZDE.

Text: npor. Jaroslav Zoubek
Foto: autor a kpt. Kamil Vícha, Armáda ČR

Knižné novinky