Americká návšteva na Stredisku CIMIC a PSYOPS

Veliteľ 415.práporu pre civilné záležitosti (415 Civil Affairs Batallion) Armády USA podplukovník Gerard Walsh navštívil dňa 22.8.2018 Stredisko CIMIC a PSYOPS v Martine. Na stredisku od 1.7.2018 pôsobí jeden z jeho poradných tímov pre civilné záležitosti (Civil Affairs Team, ďalej len „CAT“) pod vedením kapitána Ryana Kildowa ako pomoc pri rozvoji spôsobilosti CIMIC v OS SR.

Veliteľ Strediska CIMIC a PSYOPS major Matúš Šostronek oboznámil podplukovníka Walsha s organizačnou štruktúrou, úlohami a ďalším smerovaním rozvoja odbornosti CIMIC v rámci OS SR. Témy následnej diskusie boli zamerané na plánované spoločné výcvikové aktivity a projekty, na ktorých sa budú spoločne podieľať slovenské CIMIC tímy a americký CAT. Na záver podplukovník Walsh ocenil prístup príslušníkov Strediska CIMIC a PSYOPS pri príprave a samotnej integrácii amerického tímu do Strediska CIMIC a PSYOPS.

Text a foto: StrCaP - Veliteľstvo pozemných síl Trenčín, Ozbrojené sily SR

Knižné novinky