Medzinárodné cvičenie Joint Fires II 2018

s účasťou 37 slovenských profesionálov


V dňoch 20. až 31. augusta 2018 sa v priestore Vojenského újezdu Hradište, Česká republika zúčastňuje 37 príslušníkov Pozemných síl Ozbrojených síl Slovenskej republiky medzinárodného cvičenia Joint Fires II 2018. Cvičenia sa pozemné sily zúčastňujú od roku 2017 a predstavuje spoločnú výcvikovú aktivitu jednotiek palebnej podpory Ozbrojených síl Slovenskej republiky, Ozbrojených síl Poľskej republiky a Armády Českej republiky. Príslušníci pozemných síl plnia úlohy delostreleckého prieskumu a dopĺňajú štáb cvičiacich jednotiek na jednotlivých úrovniach velenia.

Cieľom cvičenia je zlepšenie koordinácie palebných jednotiek a jednotiek delostreleckého prieskumu počas vedenia spoločných palieb v medzinárodnom prostredí. Počas cvičenia sú ďalej preverené postupy počas riadenia paľby na úrovni batéria/oddiel a koordinácie poskytovania palebnej podpory na úrovni mechanizovaný prápor/mechanizovaná brigáda.

Cvičenie je v gescii 13. dělostřeleckého pluku v Jinciach pod riadením veliteľa pluku plukovníka Ivana Mráza. Veliteľom jednotky vyslaných príslušníkov našich pozemných síl je podplukovník Roman Bobaľ, veliteľ Samohybného delostreleckého oddielu v Michalovciach, ktorý uvítal možnosť zdokonaliť a zjednotiť systém velenia a riadenia paľby zúčastnených krajín pri vedení paľby v medzinárodnom prostredí v anglickom jazyku.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: G-7, Veliteľstvo pozemných síl Trenčín

Knižné novinky