Cvičenie Spoločnej logistickej podpornej skupiny

V Akadémii ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši sa konal v dňoch 4 až 15. júna 2018 kurz a cvičenie Spoločnej logistickej podpornej skupiny – JLSG (Joint Logistics Support Group).

Na kurze sa zúčastnilo 117 profesionálnych vojakov – odborníkov z oblasti logistiky z Česka a Slovenska, Poľska, Maďarska, Grécka, Holandska, Kanady, Rakúska, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Chorvátska, Talianska, Litvy, Španielska, Spojeného kráľovstva a Nemecka. Kurz a cvičenie riadilo Mnohonárodné logistické koordinačné centrum Praha. Obidve výcvikové formy – certifikované Alianciou sa konali pod záštitou Veliteľstva NATO. Riaditeľom kurzu bol plukovník János Blazsán.

Cieľom aktivity bola príprava vojenského personálu do štruktúr spoločného veliteľstva logistiky a podpory pre operácie NATO a EÚ. Príprava sa uskutočnila v dvoch častiach, v aule a v Simulačnom centre AOS. V prvej prevládla teória a prednášky expertov z MLCC (Mnohonárodné centrum pre koordináciu logistiky) a z ACO NATO (Veliteľstvo pre operácie), príslušníkov OS Holandska a Síl rýchlej reakcie (ARRC) zo Spojeného kráľovstva. V druhej časti sa uskutočnil štábny nácvik, v ktorom sa preverovali vedomosti a precvičovali interné procedúry Veliteľstva JLSG.

Kurz a cvičenie JLSG sú súčasťou prípravy medzinárodného cvičenia Capable Logistician 2019, ktoré sa uskutoční v júni vo vojenskom výcvikovom priestore Drawsko-Pomorskie (Poľsko) a zároveň je výcvikovou aktivitou v rámci spolupráce logistov krajín V4.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text: aos -hg-, Ozbrojené sily SR /r
Foto: plk. gšt. Ing. Jan Husák, Armáda ČR

Súvisiaci článok:
Specialisty logistik členských a partnerských zemí aliance připravuje kurz na Slovensku

Knižné novinky