Súčinnostné cvičenie Záchrana 2018

V pohorí Čergov bolo 6. júna 2018 vykonané súčinnostné cvičenie Záchrana 2018. Na cvičení sa zúčastnili zložky Policajného zboru SR, zložky Hasičského a záchranného zboru SR a zložky Ozbrojených síl SR. Cvičenie bolo vytvárané a plánované v priebehu posledných ôsmich mesiacov na úrovni Prešovského samosprávneho kraja v gescii krajských riaditeľstiev policajného zboru, hasičského a záchranného zboru, Vrtuľníkového krídla Prešov a Krídla velenia, riadenia a prieskumu Zvolen.

Námetom cvičenia bolo pátranie po ľahkom športovom lietadle Cessna 172 s tromi osobami na palube. Po vzlete z Košíc pilot lietadla hlásil problémy s motorom, následne došlo k strate spojenia s lietadlom a pádu lietadla v pohorí Čergov. Spustenie cvičenia zabezpečovalo Stredisko riadenia operácii kvrps Zvolen, ktoré je v podmienkach OS SR zodpovedné za riadenie a koordináciu pátrania a záchrany. Na základe námetu bola aktivovaná pozemná pátracia a záchranná služba vk Prešov a letecká pátracia a záchranná služba. Prostredníctvom operačného dozorného vk Prešov boli o leteckej nehode informované zložky PZ a HaZZ prešovského kraja. Príslušníci PPZS vk Prešov boli zaradení do pátracích tímov vytvorených z príslušníkov PZ SR a HaZZ SR. LPZS vykonávala letecké pátranie po havarovanom lietadle a následne navádzanie pozemných pátračov na vyhľadané miesto nehody. Celkovo sa za Vzdušné sily OS SR na cvičení podieľalo 54 PrV z vk Prešov a 11 PrV z kvrps Zvolen. Taktiež bolo nasadených 10 kusov kolesovej techniky a vrtuľník LPZS Mi-17 SAR.

Cieľmi cvičenia bolo vykonať výcvik veliteľov a riadiacich dôstojníkov zúčastnených zložiek v organizovaní a riadení zásahov týkajúcich sa pátrania po lietadlách, vyhľadávaní a záchrane osôb pri leteckých nehodách v ťažko dostupnom teréne a preveriť aktuálnosť a možnosti spojenia pri takomto type zásahu medzi jednotlivými zasahujúcimi zložkami.

Ciele cvičenia sa podarilo naplniť v plnej miere. Jednotlivé poznatky, ktoré boli počas cvičenia nadobudnuté sú využiteľné v prospech všetkých krajov SR pri riešení takýchto situácii. Samotné cvičenie bolo v podmienkach SR svojím rozsahom a charakterom jedinečné. Poukázalo na nutnosť bližšej a intenzívnejšej spolupráce medzi jednotlivými rezortmi a potreby vzájomnej komunikácie, znalosti vybavenia a možností jednotlivých zložiek PZ SR, HaZZ SR a OS SR pôsobiacich v spoločnom priestore. Úspešnosť cvičenia bola výsledkom zanietenia a nasadenia všetkých cvičiacich, za čo im patrí veľká vďaka

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: Krídlo velenia, riadenia a prieskumu Zvolen, Ozbrojené sily SR /r

Knižné novinky