Logisti z Nitry cvičili na Kolíňanskom vrchu

V súlade s Plánom prípravy Protilietadlovej raketovej brigády Nitra (plrb) pre rok 2018 príslušníci práporu podpory plrb zavŕšili jednu zo svojich najdôležitejších výcvikových aktivít.

V dňoch 9. až 20. apríla 2018 sa uskutočnil intenzívny výcvik tejto jednotky pod velením veliteľa práporu majora Jána Šošóku na posádkovom cvičisku Kolíňanský vrch. Príslušníci práporu si precvičili plnenie odborných úloh v poľných podmienkach v súlade s poslaním jednotky, organizáciu a vykonanie presunov vyčlenených prostriedkov a síl, organizáciu všestranného bojového zabezpečenia a poskytovanie logistickej podpory pre jednotky plrb.

Vyvrcholením intenzívneho výcviku bolo odborné takticko-poradové cvičenie, počas ktorého členovia skupiny rozohry pod vedením náčelníka štábu práporu kapitána Maria Holečeka namodelovali pre cvičiace jednotky rôzne situácie.

Po ukončení cvičenia veliteľ práporu vyhodnotil splnenie stanovených úloh, vyzdvihol aktívny a profesionálny prístup cvičiacich. Vyjadril svoju spokojnosť s dosiahnutými výsledkami a stanovil ciele, na ktoré je potrebné zamerať ďalší výcvik.

Text a foto: Protilietadlová raketová brigáda Nitra, Ozbrojené sily SR /r

Knižné novinky