Kurz obslúh kolektívnej ochrany COLPRO

V dňoch 19. až 23. marca 2018 sa pod odborným vedením nadrotmajstra Milana Halacha zo Základne výcviku a mobilizačného doplňovania Martin uskutočnil v priestoroch Taktického krídla Sliač kurz obsluhy kolektívnej ochrany COLPRO 300 HTN 6.

Kurz bol zameraný na vyškolenie obslúh pre rozvinutie a použitie prostriedkov kolektívnej ochrany COLPRO 300 HTN 6. Kurzu sa zúčastnilo 14 profesionálnych vojakov z 5. pluku špeciálneho určenia Žilina, Vrtuľníkového krídla Prešov, Krídla velenia riadenia a prieskumu Zvolen, Dopravného krídla Kuchyňa a Taktického krídla Sliač.

Frekventanti kurzu sa v jeho priebehu počas teoretickej časti oboznámili s využitím, účelom a zložením, ako aj so samotným postupom rozvíjania a použitia systému kolektívnej ochrany. Po zvládnutí teoretickej časti pristúpili k samotnej praktickej časti, metodickej ukážke a precvičeniu zostavenia systému na kolektívnu ochranu pred účinkami radiačnej, chemickej a biologickej kontaminácie.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: čat. Martin Nosál, Taktické krídlo Otta Smika Sliač, Ozbrojené sily SR /r

Knižné novinky