Výcvik v preprave po železnici

V dňoch 6. a 7. marca 2018 v súlade s plánom prípravy Práporu Combat Service Support Prešov (prCSS) vo výcvikovom roku 2018 bol vykonaný výcvik v preprave po železnici pre príslušníkov práporu.

Praktickému výcviku predchádzala teoretická príprava, v rámci ktorej boli vysvetlené základné pojmy a činnosti pri preprave vojsk po železnici, nakládka a vykládka, upevňovanie techniky.

V priestore železničnej stanice Šarišské Lúky boli na pracoviskách prakticky precvičené oblasti zabezpečenia ochrany a obrany síl a prostriedkov na železničnej stanici, povinnosti funkcionárov vojenského prevozu a celodennej zmeny vojenského prevozu, preberanie a odovzdávanie železničných vozňov, upevňovanie techniky. Počas výcviku bola postavená univerzálna nakladacia oceľová rampa UNOR, ktorá bola využitá na praktický výcvik vodičov a veliteľov vozidiel pri pohybe techniky na železničných vozňoch.

Ciele výcviku boli splnené, a preto hodnotitelia z Národného centra vojenskej dopravy v Bratislave, poručíčka Radka Basárová a rotmajster Libor Barančík, vyhodnotili výcvik s výsledkom výborne.

Prápor Combat Service Support Prešov v tlačovej zpráve poďakoval všetkým zainteresovaným v príprave a realizácii výcviku, náčelníkovi logistiky prCSS kapitánovi Matúšovi Hiščárovi, nadporučíkovi Miroslavovi Gotthardtovi a príslušníkom tímu riadenia presunov prCSS, ako aj zamestnancom železničnej stanice Šarišské Lúky.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text: npor. Martin Zajak
Foto: slob. Vladimír Sciranka, Prápor Combat Service Support Prešov

Knižné novinky