Vševojskový výcvik na strelnici VVP Kuchyňa

Príslušníci vybraných jednotiek dopravného krídla Kuchyňa absolvovali v dňoch 13. a 14. marca na pechotnej strelnici „A“ Vojenského výcvikového priestoru Kuchyňa streleckú prípravu.

V rámci tohto výcviku boli vykonané streľby pre príslušníkov predurčených do dozornej služby. Profesionálni vojaci a zamestnanci boli taktiež precvičení z ovládania hmatov, chvatov, úderov a kopov sebaobrany. Pod dohľadom inštruktorov strieľali z pištole vzor 82 a zo samopalu vzor 58 na rôzne terčové situácie v stoji i v kľaku. Počet zasiahnutých terčov bol zaznamenaný a vyhodnotený riadiacimi inštruktormi jednotlivých úsekov.

Zamestnanie prispelo k rozvoju bojových zručností, manipulácie so zbraňou i k rozvoju streleckých zručností zúčastneného personálu pri plnení rôznych streleckých úloh. Ciele a úlohy tohto výcviku boli splnené v požadovanom rozsahu.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: por. Natália Sládková, Dopravné krídlo generála Milana Rastislava Štefánika Kuchyňa, Ozbrojené sily SR /r

Knižné novinky