Poslanci výboru pro obranu jednali

se zástupci Ministerstva obrany ČR a Armády ČR


Ve středu 14. března 2018 se v prostorách Ministerstva obrany ČR uskutečnila 6. schůze Výboru pro obranu Poslanecké sněmovny.

Ministryně obrany Karla Šlechtová, náčelník Generálního štábu Armády ČR armádní generál Josef Bečvář a další vedoucí představitelé resortu obrany informovali předsedkyni Janu Černochovou a ostatní členy výboru o aktuálním stavu některých strategických zbrojních zakázek nebo o aktivitách ČR v rámci Stálé strukturované spolupráce zemí EU (PESCO).

Víceúčelové vrtulníky
Velká pozornost byla věnována pořízení 12 víceúčelových vrtulníků. „V nejbližších dnech obdržím od vojáků upřesněnou specifikaci, o způsobu zadání zakázky chci rozhodnout na přelomu března a dubna letošního roku,“ zopakovala ministryně obrany.

3D radiolokátory MADR
U zakázky na pořízení 8 kusů 3D radiolokátorů MADR vznikla na popud Karly Šlechtové pracovní skupina složená ze zástupců armády, ministerstva, Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost a izraelské strany. Jejím úkolem je co nejdříve vyřešit zapojení radarů do systému NATO a připravit smlouvu k podpisu.

Projekty PESCO
V případě projektů PESCO se poslanci se zástupci resortu obrany shodli, že nesmí dojít ke zdvojování aliančních a unijních aktivit. ČR má zájem stát se ve druhé vlně společných projektů vedoucí zemí v některé z následujících tří oblastí – výcvik pilotů proudových letounů, sdílení výcvikových kapacit v oblasti pasivních sledovacích systémů, sdílení výcvikových kapacit v protichemické ochraně. Nyní bude záležet, jaký zájem bude o tyto oblasti ze strany dalších zemí EU.

Na další snímky se můžete podívat – ZDE.

Text: Jan Pejšek, ředitel odboru komunikace MO ČR /r
Foto: Lucie Růžková, Ministerstvo obrany ČR

Knižné novinky