Brigáda bojového zabezpečenia má novú veliteľku

Dňa 1. marca 2018 sa v Kasárňach SNP Trenčín konal slávnostný nástup pri príležitosti odovzdania a prevzatia funkcie veliteľa brigády bojového zabezpečenia.

Na základe personálnych rozkazov náčelníka Generálneho štábu OS SR generála Milana Maxima bol odchádzajúci veliteľ brigády plukovník Jozef Ševčík dňom 1. marca 2018 ustanovený na funkciu veliteľa Úradu logistického zabezpečenia Trenčín a na funkciu veliteľa brigády bojového zabezpečenia bola ustanovená plukovníčka Zuzana Kraushuberová. Počas preberania funkcie plukovníčka Kraushuberová navštívila podriadené útvary a aj ich odlúčené časti. Postupne sa oboznámila s poslaním práporu CSS Prešov, opravárenským práporom, práporom logistiky Hlohovec a práporom logistiky Topoľčany.

Slávnostný nástup sa konal za účasti náčelníka Štábu pre podporu operácií Denerálneho štábu OS SR brigádneho generála Ľubomíra Gacka, zástupcu veliteľa Pozemných síl OS SR brigádneho generála Karola Navrátila, člena Klubu generálov a vedúceho regionálnej skupiny Sever generálporučíka v. v. Pavla Honzeka, príslušníkov veliteľstva pozemných síl a ostatných pozvaných hostí. Zástupca veliteľa pozemných síl brigádny generál Karol Navrátil poďakoval plukovníkovi Ševčíkovi za vykonanú prácu a rozvoj brigády bojového zabezpečenia. Plukovníčke Zuzane Kraushuberovej poprial veľa úspechov do ďalšieho obdobia a zároveň poblahoželal k povýšeniu do hodnosti plukovníčky. Počas príhovoru plukovník Ševčík poďakoval za podporu a kvalitné plnenie stanovených úloh všetkým príslušníkom brigády a novej veliteľke zaželal veľa šťastia a pracovných úspechov. Slávnostný ceremoniál bol ukončený slávnostným pochodom.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text: Sekretariát – Brigáda bojového zabezpečenia Trenčín, Ozbrojené sily SR
Foto: rtm. Kišac

Knižné novinky