Ohnivý dech draka

Tlakové plamenomety v čínských službách


Klasické tlakové plamenomety vrhající hořlavou kapalnou směs bývají obvykle považovány za zastaralé. V několika armádách se však dosud provozují, a ačkoliv jde převážně o státy třetího světa, do seznamu patří rovněž Čína. Jejím ozbrojeným silám se plamenomety velice osvědčily a v určitých situacích se stále pokládají za užitečné.

V článku o čínských pěchotních protitankových zbraních v ATM 8/2017 byly zmíněny i reaktivní plamenomety, tj. v podstatě bezzákluzové či raketové zbraně vrhající zápalné projektily. Dnes je užívá řada armád jako náhradu dřívějších plamenometů klasické koncepce, jež vrhají proud hořící kapaliny, o což se stará tlak plynů. Tento design se obvykle pokládá za zastaralý, avšak v čínské armádě se i takto řešené plamenomety dosud nalézají. Znovu se o nich začalo hovořit v souvislosti s napětím ve vztazích se sousední Indií, protože v hypotetických bojích o tamější horská opevnění by mohly (opět) sehrát důležitou roli.

Text: Lukáš Visingr
Foto: MO ČLR

Celý článek si můžete přečíst v časopisu ATM 2/2018, který vyšel 2. 2. 2018.

Obsah ATM 2/2018 naleznete – ZDE

Knižné novinky