Delostrelci oslavovali v posádkovom klube

V priestoroch Posádkového klubu Bratislava sa 15. januára uskutočnili oslavy Dňa delostrelectva, ktoré inicioval a zorganizoval v spolupráci s MO SR, GŠ OS SR a veliteľstvom bratislavskej posádky Cech puškárov a delostrelcov Bratislava.

Veľmajster cechu plukovník v. v. Jaroslav Junek vyjadril potešenie, že na akcii, ktorá pripomína tradície čs. delostrelcov v jaselskej operácii počas 2. svetovej vojny sa zúčastnili mnohí pamätníci a bývalí, ale aj súčasní velitelia delostreleckých útvarov.

Medzi nimi aj generálmajor v. v. Dušan Humený či náčelník delostrelectva Generálneho štábu OS SR podplukovník Pavel Barančík a ďalší hostia zo Slovenska i Česka. V rámci milého podujatia si prevzali: mjr. v. v. Štefan Pomsahár Medailu MO SR III. stupňa, plk. v. v. Jaroslav Junek a plk. v. v. Jozef Halapin Pamätný kríž Náčelníka GŠ OS SR III. stupňa, ktorý im udelil Náčelník GŠ OS SR. Bronzovou medailou ČaSOD (Českej a Slovenskej obce delostreleckej) za celoživotný aktívny prístup k šíreniu tradícií delostrelectva medzi odbornou a laickou verejnosťou boli ocenení: plk. v. v. Ľudovít Letošťák, mjr. v. v. Štefan Pomsahár, PhDr. Mariana Šimonová, plk. v. v. Ivan Kvačkaj, plk. v. v. Ladislav Buday, kpt. v. zál. Juraj Urban, pplk. Roman Grnáč a plk. v. v. Peter Hartl.

V závere slávnosti boli uvedení do Delostreleckej galérie cti a slávy prvé dve osobnosti raketového vojska a delostrelectva generálmajor v. v. Emil Šrank a generálmajor v. v. Ján Strcula. Prítomných s ich vojenskou kariérou oboznámil generálmajor v. v. Dušan Humený. Celú atmosféru slávnosti dokresľovali aj historické zástavy delostreleckých plukov. Prítomní sa zhodli, že iniciatíva Cechu puškárov a delostrelcov Bratislava pomáha pripomenúť si niekedy zabúdanú tradíciu delostrelcov v čs. armáde i v OS SR. Preto bolo dobré, že na podujatí nechýbali ani velitelia oboch delostreleckých oddielov: veliteľ samohybného delostreleckého oddielu Michalovce podplukovník Roman Bobaľ a veliteľ raketometného oddielu Rožňava podplukovník Ľubomír Bodnár.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: Jozef Žiak, Ministerstvo obrany SR via Ozbrojené sily SR /r

Knižné novinky