Generál Maxim na východe Slovenska

Včera v dopoludňajších hodinách vykonal náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky generál Milan Maxim svoju prvú kontrolu v kalendárnom roku 2018 na východe Slovenska, v posádkach Trebišov a Michalovce.

V sprievode veliteľa Pozemných síl OS SR generálmajora Jindřicha Jocha navštívil postupne 21. zmiešaný mechanizovaný prápor, 23. motorizovaný prápor v Trebišove, ďalej samohybný delostrelecký oddiel, ženijnú rotu a nakoniec 22. mechanizovaný prápor v Michalovciach.

Velitelia práporov za účasti predstaviteľov stredísk prevádzky objektov následne vykonali svoje úvodné brífingy, v rámci ktorých informovali náčelníka generálneho štábu o skutočnom stave a odstraňovaní zistených nedostatkov v pridelených objektoch patriacich útvaru, vyhodnotili splnenie úloh za výcvikový rok 2017 a predstavili hlavné úlohy práporov pre výcvikový rok 2018.

Náčelník generálneho štábu sa v rámci dokladu informoval predovšetkým o stave objektov pre skladovanie munície a zbraní, riešenie havarijných stavov a formu komunikácie veliteľov so strediskami prevádzky objektov. Súčasťou tejto kontroly bolo aj preverenie parkových priestorov, pri ktorom informovali velitelia o stave techniky, garážových priestorov a kapacitných možnostiach parkov.

Na záver náčelník generálneho štábu odovzdal veliteľom svoju plaketu a poďakoval im za vykonanú prácu a splnenie úloh vo výcvikovom roku 2017.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: Veliteľstvo pozemných síl Trenčín, Ozbrojené sily SR /r

Súvisiaci článok:
Generál Maxim na kontrole útvarov na východe Slovenska

Knižné novinky