Ukážka spôsobilostí Práporu logistiky Hlohovec

Dňa 30. novembra 2017 bola v rámci rokovania najvyšších predstaviteľov logistiky krajín Vyšehradskej štvorky a za účasti náčelníka štábu pre podporu operácií Generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky brigádneho generála Ľubomíra Gacka vykonaná ukážka spôsobilostí Práporu logistiky Hlohovec.

Úvodom veliteľ brigády bojového zabezpečenia plukovník Jozef Ševčík predstavil štruktúru, poslanie a spôsobilosti brigády bojového zabezpečenia. V ďalšej časti prítomných oboznámil veliteľ práporu podplukovník Richard Beniak so spôsobilosťami a činnosťou Práporu logistiky Hlohovec.

Praktická ukážka spôsobilostí sa začala predstavením poľnej kontajnerovej pekárne s možnosťou ochutnania čerstvo upečeného vojenského chleba. Následne boli predstavené sociálne kontajnery, pracovisko družstva pre pohrebné záležitosti, poľná výdajňa stravy a ubytovací kontajner. Program bol ukončený dynamickou ukážkou nakladania a vykladania kontajnerov dopravnými prostriedkami Multilift a Steelbro.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: Brigáda bojového zabezpečenia Trenčín, Ozbrojené sily SR /r

Knižné novinky