Rozbor cvičenia Slovenský Štít 2017

V súlade s Plánom cvičenia Slovenský Štít 2017 (SLSD 2017) vykonali dňa 30. novembra určení funkcionári Pozemných síl OS SR a pozvaní hostia Rozbor cvičenia SLSD 2017. Cieľom zamestnania bolo sumarizovať výsledky prvotného vyhodnotenia cvičenia SLSD 2017, prediskutovať identifikované poznatky a vydať pokyny pre spracovanie záverečného písomného vyhodnotenia cvičenia.

Na konferencii sa ako hostia zúčastnili hlavný poddôstojník OS SR štábny nadrotmajster Vladimír Beluš a náčelník odboru plánovania výcviku a cvičení GŠ OS SR plukovník Martin Michalko. Účastníkov rozboru cvičenia privítal úvodným slovom veliteľ pozemných síl generálmajor Jindřich Joch, ktorý vo svojom úvodnom slove zdôraznil dôležitosť tohto rozboru.

V rámci rozboru prebehla bohatá diskusia medzi zúčastnenými, ktorí si plnili úlohy počasi cvičenia SLSD 2017 v štruktúrach riaditeľstva cvičenia, ale aj v štruktúrach cvičiacich veliteľstiev a štábov NC mechanizovanej brigády. Diskusia poukázala na identifikované poznatky a pozitívne príklady, ktoré je vhodné nasledovať v ďalšom výcvikovom roku, ale poukázala aj na zistené nedostatky, ktorých sa treba v budúcnosti vyvarovať.

Viac informácií nájdete – TU.

Text a foto: Veliteľstvo pozemných síl Trenčín, Ozbrojené sily SR /r

Knižné novinky