Najlepší poddôstojník Vojenskej polície

V stredu 29. novembra tohto roka sa v Trenčíne uskutočnil výber najlepšieho poddôstojníka Vojenskej polície za výcvikový rok 2017.

Výberová komisia pre výber najlepšieho poddôstojníka Vojenskej polície pre rok 2017 jednohlasne, na základe vyhodnotení všetkých kritérií výberu, dospela k záveru, že najlepším poddôstojníkom Vojenskej polície pre výcvikový rok 2017 sa stal príslušník odboru policajného výkonu Prešov, Oddelenia policajného výkonu Martin nadrotmajster Martin Holko, vedúci starší inšpektor – špecialista.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: Vojenská polícia SR, Ozbrojené sily SR /r

Knižné novinky