Medzinárodný výcvik príslušníkov CIMIC

V kasárňach SNP v Martine, konkrétne v priestoroch Strediska CIMIC a PSYOPS, sa dňa 13. novembra 2017 začal spoločný výcvik krajín Poľska, Rumunska, Česka a Slovenska v odbornosti civilno-vojenská spolupráca (CIMIC – z anglického „Civil-Military Cooperation“).

Aktivita prebieha pod vedením mobilného výcvikového tímu (MTT – z anglického Mobile Training Team) zo Spojených štátov amerických a pokračuje do 16. novembra 2017 v nadväznosti na obdobný výcvik príslušníkov odbornosti psychologických operácií (PSYOPS – z anglického Psychological Operations), ktorý bol úspešne ukončený 10. novembra 2017.

„Naše skúsenosti nám ukazujú, že nielen zvládnutie základných odborných taktík, techník a postupov je kľúčové pre úspešnosť splnenia úloh, ale v neposlednom rade aj interoperabilita v rámci členských krajín NATO. Aj to je jeden z dôvodov, prečo veľmi oceňujem túto výcvikovú aktivitu,“ zdôraznil kapitán Jimmy Dalaigh ako člen MTT.

Medzinárodný výcvik príslušníkov CIMIC je zameraný na prezentovanie spôsobilostí CIMIC, analýzu úloh a prostredia nástrojmi, ktoré používajú americké tímy spomínanej odbornosti, ako aj na plánovanie a vykonanie tzv. „CIMIC projektu“ v rámci námetu, ktorý vytvorili príslušníci MTT. V rámci výcviku sú prakticky precvičované techniky vedenia stretnutí, vyjednávania a mediácie.

„Myšlienka uskutočnenia takéhoto výcviku tu rezonovala už dlhšie a iniciatíva amerického MTT vytvorila jedinečnú príležitosť na oslovenie zahraničných partnerov a vyzvanie ich na ich aktívnu účasť. Dúfam, že táto aktivita bude mať odkaz aj do budúcnosti a raz ročne sa bude konať, či už u nás, na Slovensku, alebo v jednej z krajín našich zahraničných partnerov,“ povedal podplukovník Žilinčár, náčelník oddelenia CIMIC a PSYOPS Veliteľstva pozemných síl OS SR.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: StrCaP - Veliteľstvo pozemných síl Trenčín, Ozbrojené sily SR /red

Knižné novinky