T-64BM Bulat

Ukrajinské modernizace tanků řady T-64

Charkovská strojírenská konstrukční kancelář A. A. Morozova (ChKBM) se snažila využít skutečnosti, že po rozpadu SSSR zůstalo na území Ukrajiny velké množství tanků typové řady T-64. Připravila proto několik modernizačních projektů ve snaze oslovit ukrajinskou armádu i potenciální zákazníky v zahraničí.

Toto úsilí se ale setkalo jen s omezeným úspěchem především kvůli chronickému podfi nancování domácí armády. Ukrajinské ministerstvo obrany v novém tisíciletí nakonec nakoupilo několik desítek modernizovaných strojů T-64BM Bulat, které byly od roku 2014 bojově nasazeny ve válce v Donbasu.

T-64 představuje přelomový sovětský stroj, který ovlivňuje konstrukci sovětské, ruské a ukrajinské tankové techniky prakticky až do dnešních dnů. Mezi jeho charakteristické prvky patřily kompozitní pancéřování, kanon ráže 125 mm schopný odpalovat protitankové řízené střely a kompaktní motor-převodové ústrojí. Nabíjecí automat umožnil, aby vozidlo mělo tříčlennou osádku, díky čemuž se T-64 vyznačoval malými rozměry s nízkou siluetou a příznivou bojovou hmotností. Tyto prvky s sebou přinášely jak pozitiva, tak i vážné nedostatky, které byly umocněny velkou technickou složitostí vozu. Komplikovaná konstrukce vyústila jak ve vysoké pořizovací náklady, tak i ve vážné problémy s provozuschopností raných verzí tanku. Tyto obtíže na přelomu 60. a 70. let vyústily v intriky a vnitřní boje v nejvyšších patrech sovětské politiky, armády a zbrojního průmyslu. Zákulisní rozbroje pak vedly k tomu, že sovětská armáda byla nucena používat tři typy tanků (T-64, T-72 a T-80) se srovnatelnými bojovými schopnostmi...

Modernizace pro ukrajinskou armádu
Po zániku Sovětského svazu ChKBM pokračoval ve vývoji T-80UD, na jehož základě vznikl T-84. Kromě toho charkovská konstrukční kancelář mezi roky 1991 až 1999 zpracovala několik projektů na zvýšení bojové hodnoty tanků T-64. Jednotlivé návrhy se odlišovaly rozsahem modernizačních zásahů a tím i výslednou cenou. V nejdražší variantě měly být stroje T-64BV a T-64BV1 (vyráběné v letech 1985 až 1987) modernizovány tak, aby se jejich mobilita, ochrana a palebná síla přiblížily tankům T-80UD a T-84...

Modernizace na export
Charkovský tankový opravárenský závod (bývalý sovětský 115. tankový opravárenský závod, dnes Charkovský tankový závod) v roce 2010 zhotovil prototyp modernizovaného tanku T-64E určeného primárně k vývozu. Původní systém řízení palby 1A33-1 z tanku T-64BV byl pouze modifi kován. Zaměřovací komplet tvoří typ 1G42M stabilizovaný ve dvou rovinách, který představuje vylepšenou variantu originálního 1G42. Oproti svému předchůdci 1G42M disponuje termovizním kanálem a schopností navádět protitankové střely Kombat. Balistický počítač byl modernizován na variantu 1V517M. Jako zaměřovací komplet velitele slouží zařízení PNK-3, původní zůstal i stabilizátor 2E42. Ochrana tanku byla zvýšena za pomoci montáže dynamické ochrany Duplet a systému aktivní ochrany Zaslon. T-64E disponuje pohonnou jednotkou 5TDFE o výkonu 625 kW při 1800 ot/min...

Boje na východní Ukrajině
I když 1. samostatná tanková brigáda patřila mezi nejlépe vycvičené a vybavené svazky ukrajinského tankového vojska, všeobecný rozklad ukrajinské armády se podepsal i v jejích řadách. To se projevilo při kontrole na začátku roku 2013, kdy se zjistilo, že ve skladech brigády chybějí tankové pozorovací přístroje. Následné vyšetřování ukázalo, že jeden velitel tankové roty se rozhodl, že si „přivydělá“, a tak ukradl 36 kusů TVN-5 za částku přesahující 1,3 milionu hřiven. Všechny ukradené pozorovací přístroje byly do skladu vráceny zpět v srpnu 2013...

Zamrzlý konflikt
Na jaře 2015 se 1. samostatná tanková brigáda přesunula do obranných pozic u města Volnovacha. Během bojů v letech 2014 až 2016 bylo zabito 53 jejích příslušníků. Díky příměří ze září 2015 zbraně na východní Ukrajině většinou utichly. Klid je ale přerušován přestřelkami, ze kterých se obviňují obě strany. Od července do listopadu 2014 bylo v bojích zcela zničeno nejméně 18 tanků T-64BM Bulat. Minimálně další tři byly ukořistěny, přičemž dva z nich skončily ve výzbroji Samostatné brigády operačního určení Oděsa separatistické Luhanské lidové republiky. V únoru 2017 pak rebelové Doněcké lidové republiky z praporu Somali během bojů o obec Avdijivka ukořistili další T-64BM...

Text: Martin Smíšek
Foto: Ukr info, Defense Express, archiv autora

Celý článek si přečtete v časopisu ATM 11/2017, který vyšel  27. 10. 2017

Obsah ATM 11/2017 naleznete – ZDE

Knižné novinky