Joint Fires 2017

V dňoch 15. - 26. októbra 2017 sa uskutočnilo vo „Vojenskom Újezdě Hradiště“, okres Karlové Vary, medzinárodné cvičenie „Joint Fires 2017“ za účasti príslušníkov Armády ČR, Ozbrojených síl SR a Sił Zbrojnych RP.

V histórii samostatnosti Slovenskej republiky to bolo prvý krát, čo príslušníci delostreleckej špecializácie G-20 vycestovali za hranice SR na medzinárodné cvičenie. Cieľom cvičenia bola delostrelecká palebná podpora v prospech brigádneho účelového zoskupenia pri vedení defenzívnej operácie.

Nosným cvičiacim prvkom bol 131. delostrelecký oddiel 13. dp Jince, mínometné jednotky 4. výsadkovej brigády a 7. mechanizovanej brigády, JTACs. Za OS SR sa uvedeného cvičenia zúčastnili prieskumné družstvá z rmo/1.mb a shdo/2.mb. Príslušníci OdBPO (G-20)/GŠ OS SR doplnili zostavu EXCON riadiaceho cvičenia a brigádneho FSCC. Poľské zastúpenie predstavovali pozorovatelia z 23. delostreleckého pluku (SZ RP). celkovo bolo vyvedených viac ako 100 ks techniky rôzneho druhu a cvičenia sa zúčastnilo viac ako 500 PrV.

Počas celej doby cvičenia bolo splnených viac ako 100 palebných úloh a vystrelených viac ako 800 ks delostreleckej, vrátane zadymovacej a osvetľovacej munície.

Príslušníci prieskumných družstiev z OS SR boli zaradený do zostavy prieskumnej čaty 131. do (AČR) ako predsunutí pozorovatelia (FO). Prioritne plnili úlohy v prospech priamej palebnej podpory, t.j. pre mínometné jednotky. V rámci cvičenia PrV mali možnosť oboznámiť sa a reálne cvičiť aj s prieskumnými prostriedkami AČR (Snežka, Los, JIM LR). Neoddeliteľnou súčasťou zistenia protibatérijnej paľby a následné navedenie vlastnej delostreleckej paľby na protivníka je moderný prostriedok „Arthur“ od firmy Saab, ktorý bol taktiež zaradený do zostavy cvičiacich jednotiek a práve za zhoršených meteorologických podmienok bol nenahraditeľný pre delostrelecké jednotky. Presnosť paľby bola naviac determinovaná presnými údajmi z komplexného sondovania atmosféry moderným meteorologickým prístrojom Marwin.

ZV 13. delostreleckého pluku po stretnutí s Náčelníkom delostrelectva OS SR pplk. Pavlom Barančíkom (GŠ OS SR) a ZV 23. dp (POL) vyjadril presvedčenie a podporu naďalej pokračovať v tradícii spoločných delostreleckých cvičení (CZE-SVK-POL) aj za možnej účasti delostrelcov (US ARMY) v nasledujúcich rokoch. Slovenský a poľský príspevok by sa mal navýšiť aj o prvky palebnej podpory (palebné čaty 155 mm ShKH, rmč RM Modular).

Ako generálmajor Ing. Jaroslav Kocián (ZNGŠ – Inšpektor AČR) povedal na záver samotného cvičenia počas svojho príhovoru: „Delostrelectvo je boh vojny. Dnes sme sa mohli presvedčiť o pripravenosti delostrelectva plniť palebné úlohy aj v náročnom prostredí za všetkých poveternostných podmienok.“

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: pplk. Ing. Pavol Barančík - ŠbSP GŠ, Ozbrojené sily SR /red

Knižné novinky