Modré barety potvrdili svoju pripravenosť

V rámci kontroly operačnej pripravenosti nového personálu UNFICYP, ktorý rotoval v mesiaci september 2017, boli z úrovne vojenského veliteľa misie UNFICYP a štábu veliteľstva UNFICYP vykonané inšpekcie pripravenosti na plnenie operačných úloh v Sektore 4 a úloh spojených s výkonom činností podporných prvkov v priestore operácie.

Počas týchto kontrol preukázal nasadený personál vysokú mieru pripravenosti, angažovanosti a schopnosti rýchlej adaptácie sa na operačné prostredie a jeho zmeny, čo ocenil náčelník štábu operácie UNFICYP, ale aj samotný vojenský veliteľ UNFICYP generálmajor Humayun Kabir.

Pozitívne hodnotenie zo strany najvyššieho velenia operácie je výsledkom tvrdej práce profesionálnych vojakov a tiež intenzívneho, koncepčného a najmä kvalitného výcviku, ktorý vojaci absolvovali pod dohľadom skúsených inštruktorov z VJVM Martin a plrb Nitra.

Profesionálni vojaci vysielaní Slovenskou republikou na plnenie úloh do zahraničných operácií tak opäť ukázali, že sú výborne pripravení a dokážu byť cenným prvkom v rámci mnohonárodných zoskupení pôsobiacich pod mandátom OSN.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: UNFICYP S-4 via Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen, Ozbrojené sily SR /r

Súvisiaci článok:
Pracovná skupina z OSN navštívila Sektor 4
Výcvik kľúčového personálu do mierovej operácie UNFICYP
Výcvik jednotky do vojenskej operácie UNFICYP

Knižné novinky