Príslušníci OS SR odchádzajú do Iraku

Dňa 27. októbra 2017 sa v priestoroch ženijného práporu v Seredi konal slávnostný nástup pri príležitosti odchodu pätnástich príslušníkov Ozbrojených síl SR do operácie Iracká podpora.

Slávnostného nástupu sa zúčastnil minister obrany Peter GAJDOŠ, náčelník generálneho štábu OS SR generál Milan Maxim, zástupca veliteľa PS OS SR brigádny generál Karol Navrátil, zástupca veliteľa SCKM OS SR plukovník Marián Kurilla, hlavný poddôstojník OS SR štábny nadrotmajster Vladimír Beluš.

Dňa 13. októbra 2017 poslanci Národnej rady Slovenskej republiky schválili mandát na vyslanie príslušníkov OS SR do Iraku. Ich úlohou bude výcvik, poskytovanie poradenstva a asistencia pri budovaní kapacít irackých bezpečnostných síl v rámci aktivít NATO – Training and Capacity Building in Iraq. Slovenskí vojaci sa budú podieľať na príprave inštruktorov ozbrojených síl Irackej republiky v oblasti odmínovania.

Slávnostný nástup pri príležitosti odchodu príslušníkov OS SR do operácie Iracká podpora bol ukončený slávnostným pochodom vojakov.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text: Ženijní prápor Sereď, Ozbrojené sily SR /r
Foto: npor. Mgr. Tomáš Jobek

Knižné novinky