Nejen postupy pro vedení vzdušných operací

se hodnotily během cvičení Clear Sky


Plnění úkolů ochrany vzdušného prostoru České republiky v podmínkách krize a otevřeného konfliktu. To byl hlavní cíl cvičení s názvem Clear Sky 2017, které proběhlo ve dnech 10. a 11. října 2017 u 26. pluku velení, řízení a průzkumu.

Centrem cvičení byly prostory 261. Střediska řízení a uvědomování, simulovaná činnost však probíhala na všech místech stálé dislokace jednotek pluku téměř ve všech krajích Čech a Moravy.

Cvičení je nejen každoročním vyvrcholením přípravy operačního personálu střediska, ale je součástí nácviku směn míst velení a řízení Vzdušných sil Armády České republiky. A právě zástupci jednotek vzdušných sil přijali pozvání plukovníka Milana Malíka, velitele 26. pluku, k prezentaci samotného cvičení a seznámením se s postupy vedení vzdušných operací a systémem velení a řízení.

Cvičení je také hodnocené dle standardů NATO, v tomto roce dohlíželi nad výkony profesionálů zodpovědných za kontrolu českého vzdušného prostoru kvalifikovaní hodnotitelé z Německa. Prověřovanými oblastmi byly postupy pro vedení vzdušných operací ochrany a obrany nad územím České republiky a členských států NATO a součinnost s prvky velení vzdušných sil armád Severoatlantické aliance, dále také logistické zabezpečení jednotky při vedení bojové operace a samozřejmě ochrana a obrana hlavního místa velení.

„Cvičící každý rok dokazují odbornou připravenost a profesionalitu při zabezpečení a plnění našeho hlavního úkolu, kterým je nepřetržitá ostraha a obrana vzdušného prostoru České republiky, ne jinak tomu bylo i v letošním roce,“ zhodnotil „čisté nebe“ velitel 261. Střediska řízení a uvědomování plukovník Zdeněk Patera.

Scénář nabízel širokou škálu incidentů k řešení. Vojáci museli reagovat na nestandardní situace ve vzdušném prostoru (ztráta spojení s pilotem letounu, lety v rozporu s letovým plánem, nehoda letounu, civilní letoun v tísni nebo možné použití letadla k teroristickému útoku), museli se vypořádat i s výpadkem dodávky elektrické energie, znečištěným zdrojem pitné vody, kontaminací paliva, poruchou hlavního serveru, únikem chloru z nedalekého vlakového nádraží, zdravotními problémy příslušníka bojové směny, nálezem podezřelého balíčku nebo požárem objektu.

Mezi incidenty nechybělo ani rušení nebo nefunkčnost radiolokační techniky. Zapojení radiotechnických rot do cvičení se v loňském roce ukázalo jako prospěšné pro výcvik činnosti směn radiotechnického vojska při vedení bojové činnosti v podmínkách míru, krize a konfliktu. V rámci „čistého nebe“ se letos přesunoval mobilní radar ST-68U CZ z Českých Budějovic do určeného prostoru vyvedení. Účelem padesátikilometrového přesunu byla simulovaná ochrana jaderné elektrárny Temelín, ale zároveň se reálně prověřovala průchodnost radiolokačních dat v testovacím režimu bez připojení.

Novinkou letošního cvičení bylo použití bezpilotního prostředku, který zapůjčila Univerzita obrany v Brně. „Nasazení bezpilotních prostředků umožňuje veliteli rychlé a efektivní získání aktuálních informací o situaci, především v okolí základny v obtížně přístupných a nebezpečných místech. Na druhé straně lze tyto prostředky velmi snadno zneužít a představují bezpečnostní hrozbu, na kterou musíme být připraveni,“ vysvětlil nadporučík Vadim Starý z Katedry systémů protivzdušné obrany Fakulty vojenských technologií. Scénář cvičení umožnil jednotce Force Protection (ochrany sil) vyzkoušet si obě varianty nasazení, jednou z nich bylo například vyhledání narušitele – odstřelovače.

Kromě vojáků 26. pluku velení, řízení a průzkumu byli do cvičení Clear Sky 2017 zapojeny téměř všechny útvary vzdušných sil (21. základna taktického letectva, 24. základna dopravního letectva, 25. protiletadlový raketový pluk a Správa letiště Pardubice) a jednotliví zástupci dalších složek Armády České republiky a Ministerstva obrany (31. pluk radiační, chemické a biologické ochrany, 53. pluk průzkumu a elektronického boje, 7. mechanizovaná brigáda, Společné operační centrum MO, Sekce rozvoje a plánování schopností MO a Univerzita obrany).

Na další snímky se můžete podívat – ZDE.

Text: Lucie Machorková
Foto: 26. pluk velení, řízení a průzkumu Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Knižné novinky