Príprava na obranu štátu pre gymnazistov

Počet aktivít v Kasárňach SNP Zvolen pre školy Posádky Zvolen, ktoré boli zamerané na informácie o vzdušných silách ako aj na formy rozvíjania národných a vojenských tradícií a tým sa zároveň stali súčasťou projektu „Prípravy obyvateľov na obranu štátu“, sa blíži k číslu štyridsať.

Stredisko kultúrno - osvetových činností, ktoré je od 1. októbra 2017 v štruktúre veliteľstva vzdušných síl, zabezpečuje tento typ aktivít zameraných na žiakov a študentov regiónu už od roku 2014. Dňa 23. októbra 2017 sa zúčastnili študenti Gymnázia Ľudovíta Štúra prezentačno - osvetovej aktivity zloženej z teoretickej časti a praktických ukážok profesionálnych vojakov.

Informácie o obrane Slovenskej republiky a o ochrane jej vzdušného priestoru prezentované náčelníkom strediska, doplnili príslušníci roty podpory velenia vzdušných síl z Krídla velenia, riadenia a prieskumu Zvolen o praktické ukážky zbraní, zásady činností zo spojovacej a chemickej

prípravy.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen, Ozbrojené sily SR /r

Knižné novinky