Najväčšie cvičenie NATO v odbornosti CIMIC

Od 20. do 27. októbra prebiehalo v nemeckom Nienburgu najväčšie cvičenie štátov Severoatlantickej aliancie zamerané na spôsobilosť civilno-vojenskej spolupráce (CIMIC – z anglického Civil-military cooperation). Na cvičení s názvom Joint Cooperation 2017 sa zúčastnilo viac ako 300 profesionálnych vojakov z 23 krajín NATO a PfP (z anglického Partnership for peace – Partnerstvo za mier) vrátane 6 príslušníkov pozemných síl OS SR v odbornosti CIMIC.

Cvičenie Joint Cooperation 2017 vychádzalo zo scenára SKOLKAN, ktorý bol prispôsobený na plnenie úloh jednotkami CIMIC. Tohtoročné cvičenie bolo zamerané na plnenie úloh členskými štátmi NATO v rámci článku III. Severoatlantickej dohody, ktorý hovorí o udržovaní a rozvíjaní individuálnej a kolektívnej schopnosti členských štátov NATO odolávať ozbrojenému útoku. Cvičenie prebiehalo vo fiktívnom štáte FRAMLAND, kde jednotky CIMIC vykonávali styčnú činnosť s miestnymi predstaviteľmi štátnej správy, medzinárodnými, vládnymi a mimovládnymi organizáciami, ako aj predstaviteľmi súkromných spoločností. Väčšinu týchto predstaviteľov tvorili skutoční zástupcovia uvedených organizácií, ktorí svoje funkcie zastávajú v reálnom živote. Vďaka tomu prebiehalo cvičenie v podmienkach približujúcim sa vo vysokej miere k reálnemu nasadeniu jednotiek CIMIC.

Príslušníci pozemných síl OS SR vďaka účasti na cvičení a práci v medzinárodnom prostredí mali možnosť porovnať si svoje schopnosti a zručnosti v odbornosti CIMIC s príslušníkmi z ostatných členských krajín NATO. Zároveň cvičenie poskytlo výbornú príležitosť na vykonávanie špecifických úloh CIMIC, ktoré doteraz príslušníci Pozemných síl OS SR nevykonávali. Implementáciou získaných poznatkov a skúseností v rámci výcviku odborníkov CIMIC bude zabezpečený ďalší rozvoj odbornosti CIMIC a zvyšovanie interoperability Ozbrojených síl SR v tejto odbornosti.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text: OCaP - Veliteľstvo pozemných síl Trenčín, Ozbrojené sily SR
Foto: CIMIC Centrum Bundeswehr

Knižné novinky