Inštrukčno-metodické zamestnanie k etape čata

Vo výcvikových priestoroch a zariadeniach Dukelských kasárni Levice vykonali príslušníci 13. mechanizovaného práporu Levice v mesiaci január 2023 inštrukčno-metodické zamestnanie (ďalej len „IMZ“) k výcviku v etape čaty a družstva, ktorého sa za riadenia zástupcu veliteľa práporu majora Ladislava Gurského, zúčastnili aj veliteľské funkcie na všetkých stupňoch velenia.

Cieľom IMZ bolo pripraviť veliteľské funkcie na vykonanie výcviku v nadchádzajúcom období a poskytnúť základný rámec metodicky správneho vedenia zamestnaní. Zamestnanie bolo rozdelené do troch častí.

Počas prvej – streleckej prípravy, si vojaci precvičili osobitné strelecké cvičenie OPONA a CQB, kde rotmajster Patrik Babindai objasnil spôsob plánovania osobitných cvičení zo streleckej prípravy a vykonal názornú ukážku s vysvetlením konkrétnej streleckej úlohy.

Druhá časť bola venovaná taktickej príprave zameranej na ofenzívne aktivity a útok s úplnou prípravou. Útočný manéver pozostával z vykonania taktického presunu a zaujatie attack-position, predbojových nácvikov, vykonanie rekognoskácie, vyčlenenie účelového zoskupenia na vykonanie manévru. Ďalej presun z attack-position na určenú čiaru LD, rozvinutie do bojovej zostavy, vykonanie manévru pohybom a paľbou na objekt

Záverom z taktickej prípravy bolo vyčistenie objektu a jeho obsadenie, zaujatie výhodnej čiary a vykonanie reorganizácie a konsolidácie.

Po zvládnutí streleckej a taktickej prípravy, príslušníkov veliteľských funkcii čakala posledná časť tohto výcviku. Objasnenie nových predpisov a z nich vyplývajúcich zmien.

Metodická príprava poddôstojníkov je základnou formou prípravy veliteľov pre zabezpečenie kvalitnej organizácie a realizácie výcvikových úloh nie len v poľných podmienkach.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: 13. mechanizovaný prápor Levice, Ozbrojené sily SR /r

Knižné novinky