Výcvik do Vojenskej poriadkovej služby

Tretí januárový týždeň sa u 14. tankového práporu Trebišov (14. tpr) niesol v znamení výcviku vojenskej poriadkovej služby (VPS). Výcvik prebiehal v dňoch 16. až 18. januára 2023 ako „Odborná príprava profesionálnych vojakov určených na riadenie cestnej premávky“ za osobného riadenia rotmajstra Petra Dancáka, desiatnika Ladislava Pribulu a slobodníka Matúša Cifráka.

Cieľom zamestnania bolo vyškoliť a odborne pripraviť príslušníkov 14. tpr určených na riadenie cestnej premávky pre presuny prúdov vozidiel (kolón) po pozemných komunikáciách. Prvá časť zamestnania sa konala formou teoretickej prípravy na tému Riadenie cestnej premávky v trvaní dvoch dní v priestoroch učebného bloku v posádke Trebišov. Praktická časť sa konala 18. januára 2023, kedy bolo vykonané záverečné preskúšanie zo samotného riadenia cestnej premávky v súčinnosti s Dopravným inšpektoriátom Trebišov na hlavnej cestnej komunikácii I-19 v Sečovciach.

Celkovo sa výcviku zúčastnilo 16 profesionálnych vojakov, z ktorých medzi najlepších patrili čatár Jaroslav Senič a desiatnik Matúš Stanko.

Po ukončení výcviku rotmajster Peter Dancák zhodnotil, že stanovené ciele boli splnené na vysokej profesionálnej úrovni s dôrazom na dodržiavanie disciplíny, správnej činnosti a metodiky smerníka (regulovčíckej služby) na križovatke. Kladne zhodnotil aj nadviazanú spoluprácu s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pri odovzdávaní skúseností s riadením cestnej premávky a taktiež aj samotných účastníkov cestnej premávky.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: nrtm. Dávid Koma, 14. tankový prápor 2. mechanizovanej brigády Trebišov, Ozbrojené sily SR /r

Knižné novinky