72 hodinový výcvik opravárenskej čaty 22. mpr

V dňoch 22. až 25. novembra 2022 bol realizovaný 72 hodinový výcvik opravárenskej čaty rbz 22. mechanizovaného práporu Michalovce. Výcvik riadil poručík Tomáš Tomašik v priestoroch posádkového cvičiska Veľké Ozorovce.

Výcvik bol zameraný na precvičenie a kontrolu nasledovných spôsobilostí uvedenej jednotky. Po splnení úloh začiatočnej fázy zameranej na prípravu osôb, dokumentácie, materiálu, zbraní a techniky sa opravárenská čata presunula do priestorov uvedeného cvičiska. Napriek náročným terénnym a poveternostným podmienkam boli jednotlivé učebné úlohy precvičené iba s parciálnymi nedostatkami odstraňovanými na mieste.

Nedostatky sa týkali predovšetkým oblasti taktickej prípravy - spracovania formalizovanej dokumentácie ako napríklad plán ochrany a obrany priestoru zaujatia, plán spojenia a pod. V oblasti precvičenia a kontroly spôsobilostí a zladenosti uvedenej jednotky realizovať príjem techniky, dispečing, defektáciu a opravy v poľných podmienkach preukázali velitelia a príslušníci opravárenskej čaty vysokú úroveň pripravenosti. Uvedené konštatovanie sa opiera predovšetkým o spôsobilosti skúsených veliteľov ako napr. rotného Vladimír Suváka, čatára Milana Mitra, čatára Ladislava Džurinu a čatára Jána Huďu, ktorý riadili a realizoval činnosti, vecne, stručne, s prehľadom a v prípade potreby aj mimo pôsobnosť svojho družstva.

S určitou satisfakciou je zároveň možné konštatovať, že uplynulé dva roky poznačené pandémiou Covid-19 sa napriek obmedzeným možnostiam výcviku nijako výrazne na vycvičenosti čaty neprejavili.

Po ukončení výcviku bol veliteľom čaty a riadiacim výcviku realizovaný AAR (After Action Review) retrospektívne zhodnotenie cvičenia (činnosti) zameraný na dôslednú analýzu negatív a pozitív zamestnania, ktorého ciele boli splnené za dodržania všetkých relevantných normatívov a bezpečnostných opatrení.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: por. Ing. Tomáš Tomašik, 22. mechanizovaný prápor 2. mechanizovanej brigády Michalovce, Ozbrojené sily SR /r

Knižné novinky