Návšteva vojenského diplomatického zboru

na Veliteľstve pozemných síl OS SR


Náčelník štábu Veliteľstva PS OS SR plukovník Roland Bartakovics prijal dňa 29. 11. 2022 v priestoroch Veliteľstva pozemných síl Ozbrojených síl Slovenskej republiky vojenský diplomatický zbor zastúpený z 13 krajín.

Pre vzácnu návštevu bolo pripravené občerstvenie a neskôr prezentácia o pozemných silách. Náčelník štábu v anglickom jazyku od prezentoval na vysokej úrovni históriu pozemných síl ako aj mesta Trenčín. Predstavil hlavných funkcionárov, štruktúru pozemných síl, poslanie a hlavné úlohy doma i v zahraničí, cvičenia, ktoré organizujeme a na ktorých participujeme, ako aj hlavné druhy výzbroje, techniky a materiálu.

Po ukončení prezentácie nasledovala diskusia a potlesk uznania. Návšteva vojenského diplomatického zboru prebiehala po celý čas v priateľskom duchu.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: Veliteľstvo pozemných síl Trenčín, Ozbrojené sily SR /r

Knižné novinky