Novembrové streľby príslušníkov 1. mb

Príslušníci Veliteľstva 1. mechanizovanej brigády Topoľčany v útorok 29. novembra vykonali zdokonaľovaciu prípravu s cieľom precvičiť predmety vševojskovej prípravy. Zamestnanie, ktoré sa uskutočnilo v priestoroch posádkovej strelnice Lipovník, riadil náčelník štábu 1.mb podplukovník Gabriel Janovics.

Zámerom výcviku bolo dôkladne precvičiť činnosť z vybraných oblastí streleckej prípravy. Po úvodnej kontrole prítomnosti, poučení o dodržiavaní bezpečnostných opatrení, i následným oboznámením s tematikou zamestnania nasledovalo rozdelenie do troch skupín. V prvej boli príslušníci preverení počas streľby z pištole CZ P-09 na statický cieľ z miesta s taktickou výmenou zásobníka (taktické prebitie) pod vedením rotmajstra Patrika Seluckého. Činnosť súvisiacu s plnením úloh cvičenia strelieb zo samopalu vz. 58 na miznúce a pohyblivé ciele počas cvičenia 3D riadila kapitánka Monika Saganová. Podľa určeného harmonogramu jednotlivých pracovísk, na ktorých sa príslušníci veliteľstva striedali, si zároveň upevnili znalosti aj zo zdravotníckej prípravy na tému Kardiopulmonálna resuscitácia za riadenia desiatničky Anny Grznárovej.

Zdokonaľovacia príprava vytvorila predpoklad ďalšieho skvalitňovania úrovne prípravy profesionálnych vojakov topoľčianskej brigády, čo na záver potvrdil aj riadiaci zamestnania podplukovník Janovics vyhodnotením stanovených úloh ako splnené.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: 1. mechanizovaná brigáda Topoľčany, Ozbrojené sily SR /r

Knižné novinky