Výnimočná zahraničná návšteva vo VePBA

V predposledný novembrový týždeň zavítal na Slovensko veliteľ Posádkového velitelství Praha (PvP), plukovník gšt. Radek Šíba so svojou delegáciou. Veliteľ Veliteľstva posádky Bratislava plukovník Miloslav Arnold ich popoludní 21. novembra privítal a spoločne pokračovali v rozhovoroch. „Cieľom bilaterálneho stretnutia je nielen rokovanie a výmena skúseností, ale najmä naplánovanie spoločných aktivít posádky Bratislava a Praha v nastávajúcom období,“ uviedol plukovník Arnold na stretnutí.

V rámci programu delegácia navštívila Katedrálu svätého Šebastiána v mestskej časti Rača- Krasňany. Tento chrám vojenského ordinára, ktorý je zasvätený sv. Šebastiánovi, patrónovi vojakov i samotného Ordinariátu OS a OZ SR, priblížil delegácii starší kaplán Veliteľstva posádky Bratislava major Slávko Ganaj. Následne sa návšteva presunula do Marianky k prehliadke pútnického miesta a na audienciu k Ordinárovi OSaOZ SR Mons. Františkovi Rábekovi. Aktéri stretnutia sa v príjemnej atmosfére zhovárali o viacerých aktuálnych témach.

Súčasťou programu bola prehliadka Grassalkovičovho paláca a zdvorilostné prijatie generálporučíkom Vladimírom Šimkom, náčelníkom Vojenskej kancelárie prezidenta SR.

V predposledný deň sa hostia presunuli na nábrežie Dunaja k soche M. R. Štefánika, kde si symbolicky položením venca uctili pamiatku tohto velikána našich dejín.

Popoludní ich kroky smerovali do priestorov Vojenského historického múzea v Piešťanoch. V expozíciách mohli vidieť prezentujúcu výzbroj, výstroj a techniku používanú v čs. armáde od konca 2. svetovej vojny až po rok 1992, ako aj techniku, ktorú používala Armáda Slovenskej republiky, následne Ozbrojené sily Slovenskej republiky.

Obaja velitelia vyjadrili v závere stretnutia potešenie, že sa mohli i napriek súčasnej situácií stretnúť a zaželali si veľa ďalších úspechov pri napĺňaní dôležitého poslania posádok.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: kpt. Ing. Mgr. Lenka Zvalová, Veliteľstvo posádky Bratislava, Ozbrojené sily SR /r

Súvisiaci článok:
Návštěva v Bratislavě ztvrdila společné aktivity pro příští rok

Knižné novinky