Členské státy se v rámci CZ PRES shodly

na nařízení o podpoře evropského obranného průmyslu


Největší úspěch českého předsednictví v rámci obrany a bezpečnosti. Členské státy se pod českým předsednictvím shodly na znění evropského nařízení na podporu obranného průmyslu prostřednictvím společného pořizování vojenského materiálu - tzv. EDIRPA.

Společnou pozici pak ve středu potvrdili i velvyslanci EU v rámci uskupení COREPER II., k formálnímu potvrzení textu Radou EU dojde 1. prosince. Jde o krátkodobý nástroj s rozpočtem 500 mil. EUR, který má motivovat členské státy EU ke společnému pořizování s cílem naplnit urgentní potřeby vojenského materiálu ve světle dodávek zásob materiálu na Ukrajinu.

Cesta k posílení evropské bezpečnosti

V návaznosti na napadení Ukrajiny Ruskem se 11. března 2022 ve Versailles sešli nejvyšší představitelé EU, aby hledali cesty k posílení evropské bezpečnosti. Zástupci států EU se shodli na potřebě zvýšit výdaje na obranu, posílit spolupráci skrze společné vyzbrojovací projekty a podporovat evropský obranný průmysl.

Jak bude fungovat EDIRPA

Tzv. EDIRPA (The European Defence Industry Reinforcement through Common Procurement Act) je krátkodobý nástroj s rozpočtem 500 mil. EUR, jenž má motivovat členské státy EU ke společnému pořizování s cílem naplnit urgentní potřeby vojenského materiálu ve světle dodávek zásob materiálu na Ukrajinu.

Nástroj také přispěje k posílení průmyslové obranné základy EU konsolidací poptávky po obranném materiálu. Konsorcium tvořené min. 3 členskými státy EU bude tak poptávat vojenský materiál jako jeden velký zákazník. Motivací pro státy EU k využití tohoto způsobu pořizování je poskytnutí úhrady administrativních nákladů spojených se společným nákupem. K tomu budou v horizontu dvou let využity právě finance dojednané v nařízení EDIRPA. Příležitost hlásit se do tendrů v rámci společného pořizování bude mít i český obranný průmysl.

Současná situace

V současné době probíhá mapování technologických a výrobních kapacit evropského průmyslu z hlediska možnosti společného pořízení více státy, kterou iniciovala pracovní skupina pro společné obranné nákupy složená z Evropské obranné agentury, Evropské komise a ESVA. Osloven byl i český obranný průmysl.

V návaznosti na EDIRPA má být následně Evropskou komisí představeno druhé nařízení EDIP (European Defence Investment Program) s dlouhodobějšími a ambicióznějšími cíli v oblasti společného pořizování vojenského materiály v EU s cílem posílit kapacity evropské technologické a průmyslové základny. Tento nástroj počítá např. s odpuštěním DPH na pořizovaný obranný materiál.

Schválení nařízení EDIRPA Evropským parlamentem, bude už úkolem pro Švédy, kteří po ČR převezmou pomyslnou štafetu předsednictví. Nicméně už nyní i díky rychlosti a zručnosti českého vyjednávacího týmu pod vedením MO mohou začít přípravy implementace EDIRPA tak, aby okamžitě po schválení EP mohlo být zahájeno společné pořizování vojenského materiálu.

Text: Radka Konderlová, Sekce průmyslové spolupráce Ministerstva obrany ČR

Knižné novinky