Řehka jednal se zástupci Francie a Švédska

a předsedou Vojenského výboru EU


V rámci českého předsednictví v Radě EU jednal ve dnech 23. až 24. listopadu 2022 v Praze náčelník Generálního štábu AČR generálmajor Karel Řehka se zástupci ozbrojených sil Francie a Švédska. Setkání se zúčastnil také předseda Vojenského výboru EU generál Robert Brieger.

Úvod jednání byl věnován novému konceptu bojového uskupení EUBG (bojové uskupení Evropské unie) a konceptu schopnosti rychlé reakce EU tzv. RDC (Rapid Deployment Capacity). Vojenští představitelé diskutovali o variantách budoucí velitelské struktury bojových uskupení a možnostech využití evropského nástroje EPF pro financování společných cvičení.

Následně hovořili o vojenských aspektech implementace Strategického kompasu a vyměnili si názory na organizaci budoucích vojenských misí v oblasti Sahelu. Dále se věnovali podpoře a pomoci Ukrajině, konkrétně nově ustanovené vojenské asistenční misi EU. Zabývali se také budoucím vojenským působením v oblasti Sahelu. Shodli se, že stabilita v oblasti severní a západní Afriky je v evropském zájmu a vyžaduje pozornost.

Závěr patřil podpoře a pomoci Ukrajině, konkrétně zahájení činnosti nově ustanovené vojenské asistenční mise EU. „Výcviková mise je nejenom potřebnou vojenskou pomocí bránícím se ukrajinským vojákům, ale také prostředkem pro zajištění dlouhodobých vztahů mezi EU a Ukrajinou,“ zhodnotil generálmajor Karel Řehka.

Priority českého předsednictví jsou: společná bezpečnostní a obranná politika, posilování evropské obranné spolupráce (především spolupráce EU-NATO), pomoc Ukrajině a implementace Strategického kompasu ve zhoršeném bezpečnostním prostředí. Pozornost je zaměřena na význam moderních technologií, hybridní působení, vojenskou mobilitu, obranné plánování a vesmírnou doménu.

Na přelomu měsíce listopadu a prosince se v rámci předsednictví uskuteční v Praze Konference konzultačního fóra pro udržitelnou energii v obranné a bezpečnostní oblasti. Na konci letošního roku předá České republika předsednictví v Radě EU Švédsku.

Na další snímky se můžete podívat – ZDE.

Text: pplk. Ing. Vlastimila Cyprisová, OdKV KaGŠ Armády ČR /r
Foto: prap. Petr Dohnal, Armáda ČR

Knižné novinky