Podzimní cvičení Dril II a SafeGuard prověřila

schopnosti pěší roty AZ KVV Karlovy Vary


Ve druhé polovině měsíce října se uskutečnil výcvik vojáků aktivní zálohy Krajského vojenského velitelství Karlovy Vary. „Varani“ absolvovali cvičení Drill II a cvičení Safeguard, které bylo vyvrcholením výcvikového roku 2022.

V rámci ženijní přípravy měli možnost nahlédnout pod ruce pyrotechniků ze 41. mpr, kteří si pro vojáky v záloze připravili ukázku trhacích prací. Vojáci si rozšířili znalosti o speciálních trhavinách zavedených v AČR a měli možnost seznámit se zejména s jejich ničivými účinky.

V taktice nechyběla příprava k boji a pohyb vojáka po bojišti s důrazem na osobní maskování a reakci na nepřátelskou palbu.

Další náplní Drillu byla spojovací a topografická příprava. Schopnost orientovat se v terénu Doupovských hor a během přesunu na 20 km v plné balistické ochraně jednotlivce a osobní zbraní udržovat nepřetržité spojení bylo pro některé vojáky výzvou. „Teprve v nouzi poznáš, jaké máš parťáky,“ uvedl instruktor výcviku rotný Skalík.

Novinkou ve střelecké přípravě byla zbraň SVD SN3 Dragunov pro odstřelovače, o které starší střelec desátník Jan Císař řekl: „Mile mě překvapil zpětný ráz. I přesnost je skvělá. Oproti samopalu vz. 58 je to velký posun vpřed. Zajímavostí je i to, že má podsvícená mířidla, což se hodilo při zhoršených světelných podmínkách.“ Svobodník Petr Toman hodnotil svoji zkušenost takto: „Bylo to pro mě už několikáté cvičení, přesto zde bylo pro mě mnoho poprvé. Od funkce pomocného střeleckého instruktora, po první zkušenost s prací zástupce velitele družstva. Věřím, že jsem si z praxe odnesl mnoho zkušeností, které v budoucnu využiji.“

Nedílnou součástí cvičení Drill II bylo plánování a vydání bojového rozkazu k operaci Safeguard s hlavním úkolem střežení objektu kritické infrastruktury (OKI).

Třídenní cvičení Safeguard pod taktickým námětem se uskutečnilo v prostoru Karlovarského letiště, kde vojáci měli za úkol střežit a zabezpečit vnější prostory. Záměrem bylo sladění vojáků aktivní zálohy s policií ČR, správně komunikovat s policejním psovodem a pyrotechnikem. Vojáci byli vystaveni několika cvičným incidentům, které museli řešit např. demonstrace místního obyvatelstva se zásahem policejního psa, výbušné zařízení ve vozidle, kde zasahoval pyrotechnik, špionážní dron a pokus o násilné vniknutí do střeženého objektu.

Veškeré cvičné incidenty, blížící se reálné situaci, zvládli vojáci AZ se ctí a dílčí nedostatky jsou podnětem k další spolupráci se složkami IZS v rámci cvičení Safeguard

Na další snímky se můžete podívat – ZDE.

Text: kpt. Ing. David Pietrosz /r
Foto: Krajské vojenské velitelství Karlovy Vary

Knižné novinky