Poslední běh Základního praporčického kurzu

v tomto roce ukončen


Na půdě Velitelství výcviku-Vojenské akademie proběhly ve dnech 14. až 16. listopadu 2022 závěrečné zkoušky posledního letošního běhu Základního praporčického kurzu.

Posluchači studovali a plnili veškeré úkoly v průběhu dvanácti týdnů distanční formou. Díky aplikaci EduWeb byla zachována struktura a náplň kurzu tak, jak je to u prezenční nebo kombinované formy.

Po dlouhé době, kterou poznamenal Covid-19, byla možnost uspořádat zkoušky fyzicky a prověřit tak znalost posluchačů závěrečným testem pod dohledem instruktorů a ústní závěrečnou zkouškou před komisí. A zatímco úspěšnost při posledních fyzických zkouškách v roce 2020 byla 75 %, tentokrát posluchači členy komisí opravdu mile překvapili, neboť byla nad 95 %.

Všem úspěšným absolventům kurzu upřímně gratulujeme a těm, kterým se nedařilo, držíme palce, ať jsou úspěšní v opravném termínu.

Další Základní praporčický kurz zahájíme 9. 1. 2023. Ten by měl probíhat již v kombinované formě, a to nejprve distančně až do 19. 2. a od 20. 2. až 31. 3. prezenčně.

Na další snímky se můžete podívat – ZDE.

Text: prap. Michaela Fibich, Úsek kariérové přípravy poddůstojníků a praporčíků, VeV-VA /r
Foto: prap. Petr Třeštík, Úsek kariérové přípravy poddůstojníků a praporčíků, VeV-VA

Knižné novinky