MO ČR a LOM Praha Trade podporují veterány

Ministerstvo obrany České republiky ve spolupráci se společností LOM Praha Trade soustavně podporuje české válečné veterány v kulturní oblasti. V rámci sezóny 2017/2018 Pražského komorního orchestru (PKO) tak proběhnou čtyři koncerty kalendářního roku 2017 pro české válečné veterány. V souhrnu počítáme s účastí 600 válečných veteránů na jednotlivých pražských koncertech.

Po dohodě s vedením společnosti LOM Praha Trade se zrodila myšlenka kulturní podpory českých válečných veteránů ve spolupráci s PKO již v sezóně 2016/2017,“ uvedl ministr obrany, Martin Stropnický. „Pozvali jsme české válečné veterány na vybrané koncerty PKO. Jejich účast předčila veškerá naše očekávání,“ doplňuje člen představenstva společnosti LOM Praha Trade, Dipl.-Ing. Miroslav Hejna.

V rámci sezóny 2016/2017 u příležitosti 300 let od narození významného českého skladatele a dirigenta J. V. Stanice využilo vstupenky celkem 380 veteránů. „Bylo nám nesmírnou ctí a potěšením přivítat na koncertě PKO veterány a příslušníky jejich rodin,“ řekl zástupce orchestru Mgr. Vladimír Darjanin.

Úspěšný projekt bude pokračovat i v nadcházející sezoně 2017/2018. První koncert abonentní řady za účasti českých válečných veteránů se uskuteční již 17. října letošního roku v pražském Rudolfinu.

Text a foto: LOM Praha Trade /r

Knižné novinky