Ocenenie profesionálnych vojakov

Vo štvrtok 28. septembra v priestoroch Siene cti a slávy Generálneho štábu Ozbrojených síl SR ocenil generál Milan Maxim vybraných profesionálnych vojakov za aktívny prístup pri plnení povinností v druhom a treťom období výcvikového roka.

Po prečítaní rozkazov o udelení disciplinárnych odmien generál Maxim osobne zablahoželal každému vojakovi. Na záver slávnostnej ceremónie pripomenul všetkým zúčastnením, že od všetkých veliteľov očakáva motiváciu vojakov, tak aby bola úroveň plnenia úloh minimálne zachovaná. Zároveň však pripomenul, že velitelia na všetkých úrovniach musia byť nekompromisní k porušeniam predpisov najmä v súvislosti s novým fenoménom extrémizmu.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: OOd NGŠ, Ozbrojené sily SR /red

Knižné novinky