Vyvrcholilo cvičenie Blonde Avalanche 2017

„Už 15 rokov zvyšuje svoju spôsobilosť a je pripravený na pomoc ľuďom v štátoch, cez ktoré rieka Tisa preteká,“ uviedol minister obrany SR Peter Gajdoš na adresu medzinárodného projektu ženijného práporu Tisa, ktorý je určený na plnenie úloh pri rôznych krízových situáciách a povodniach. Okrem slovenských vojakov ho tvoria aj príslušníci ozbrojených síl Ukrajiny, Maďarska a Rumunska.

Na vyvrcholení cvičenia, ktoré od 24. septembra prebiehalo na vodnom cvičisku pri Kráľovej nad Váhom, ako aj v priestoroch Centra simulačných technológií v Akadémii ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši sa na brehu Váhu zúčastnili vedúci predstavitelia rezortu obrany. Minister obrany Peter Gajdoš zdôraznil, že spoločné medzinárodné cvičenia sú mimoriadne dôležité, pretože umožňujú zlepšovať nielen súčinnosť ozbrojených síl jednotlivých štátov, ale aj rôznych záchranných zložiek. „Je dobré, že krízový manažment štátu je aj takýmto spôsobom precvičovaný. Je to ukážka spôsobilosti reagovať aj na nevojenské krízy a havárie tak, aby Ozbrojené sily SR slúžili našim občanom, tak ako to deklarujeme. Je potrebné, aby boli pripravené konať v súčinnosti s ministerstvom vnútra, policajným zborom, s hasičmi, neziskovými organizáciami, ale aj s Červeným krížom a dokázali zasiahnuť a pomôcť občanom SR,“ skonštatoval minister obrany.

Cvičenie je od roku 2002 každoročne organizované v rámci mnohonárodného projektu TISA na princípe rotácie 4 partnerských krajín - Maďarska, Rumunska, Slovenska a Ukrajiny. Poslaním vojakov a ďalších zložiek domáceho krízového manažmentu z týchto krajín je poskytovanie pomoci miestnemu civilnému obyvateľstvu v prípade katastrof v povodí rieky Tisa. Cieľom je tiež zúčastňovať sa na znižovaní škôd po katastrofách a odstraňovaní následkov živelných pohrôm v tejto oblasti. Profesionálne zručnosti si účastníci cvičenia precvičovali vo veliteľsko-štábnej časti v AOS v Liptovskom Mikuláši a v praktickej v Kráľovej nad Váhom.

Náčelník Generálneho štábu OS SR generál Milan Maxim zdôraznil, že v tomto roku k vojakom štyroch armád projektu TISA pribudli aj zástupcovia ozbrojených síl Rakúska a Národnej gardy štátu Indiana z USA. Okrem nich sa na cvičení zúčastnili aj pozorovatelia z Českej republiky. Celkovo v oboch lokalitách cvičilo 327 profesionálov vrátane zložiek rezortu vnútra a príslušníkov Slovenského Červeného kríža. Mali k dispozícii 110 kusov špeciálnej vojenskej a záchrannej techniky.

Zo slovenských ozbrojených síl sa na cvičení zúčastnili predovšetkým príslušníci seredského ženijného práporu. Podľa jeho veliteľa podplukovníka Františka Mihaloviča je to pre nich ďalšia výzva. Konkrétny scenár cvičenia vychádzal z poškodenia neďalekej vodnej nádrže v Kráľovej nad Váhom a zatopenia oblasti pod nádržou, pričom bolo potrebné poskytnúť pomoc civilnému obyvateľstvu. Cvičenie predstavovalo operáciu krízového manažmentu, v ktorej bol nasadený mnohonárodný ženijný prápor TISA v súčinnosti s HaZZ a Červeným krížom.

Riadiacim celého cvičenia bol plukovník Miroslav Fázik, ktorý pri slávnostnom nástupe medzinárodného ženijného práporu Tisa v AOS povedal, že tento výročný spoločný výcvik medzinárodného štábu ženijného práporu a národných modulov je dobrou príležitosťou na zvýšenie úrovne spolupráce a príležitosťou na preverenie jeho stupňa profesionality a pripravenosti.

S priebehom cvičenia sa v miestach jeho konania oboznámili aj zástupcovia jednotlivých cvičiacich armád: generálporučík Serhij Bessarab, generál Zoltán Orosz a generál Vasile Toader, ktorých sprevádzal zástupca náčelníka GŠ OS SR - NŠ generálmajor Miroslav Kocian. Počas svojho príhovoru pri slávnostnom nástupe cvičiacich zložiek v Kráľovej nad Váhom generálmajor Kocian zdôraznil, že jeho základným poslaním je poskytovať pomoc miestnemu civilnému obyvateľstvu a zúčastňovať sa na znižovaní škôd pri katastrofách v povodí rieky Tisy. V tomto roku je 15. výročie a práve Slovensko sa stalo predsedníckou a veliacou krajinou ženijného práporu TISA. Vojaci sú pripravení vykonávať prieskum, odstraňovanie následkov povodní, priamu záchranu osôb a majetku, čistenie ciest, základné potápačské operácie, výstavbu náhradných mostov a mnohé iné činnosti.

Následne spoločne so zástupcom náčelníka GŠ OS SR generálporučíkom Pavlom Mackom a veliteľom pozemných síl generálmajorom Jindřichom Jochom odmenili najlepších príslušníkov cvičiacich zložiek. Boli medzi nimi napríklad poručík Serhej Maslyj a seržant Vasil Černičenko z Ukrajiny, slobodníčka Zsanett Györfi a Tamás Deter z Maďarska, kapitán Marcel Sandor a desiatnik Margitas Calin z Rumunska, desiatnik Miroslav Hudák a poručík Peter Gergely zo Slovenska, spolu s nimi aj majorka Katarína Domianová a nadporučík Alexander Vörös z HaZZ, seržant David Haubold a kapitán Christopher Eaton z Národnej gardy Indiana, ako aj seržant Alexander Bauer z Rakúska a Gabriel Halasz z Červeného kríža.

Na záver cvičenia Blonde Avalanche 2017 odovzdal veliteľ seredského ženijného práporu podplukovník František Mihalovič symbolickú putovnú drevenú knihu projektu Tisa svojmu ukrajinskému kolegovi, lebo práve Ukrajina bude v roku 2018 jeho vedúcou krajinou.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: Jozef Žiak, Ministerstvo obrany SR /r

Súvisiace články:

P. Gajdoš: Živelné pohromy nepoznajú hranice, preto je dôležité, aby vojaci a ďalšie zložky dokázali v prípade krízy spolupracovať
Blond Avalanche v simulačnom centre v AOS
Vojaci šiestich krajín začali cvičiť zásah pri povodniach
Vojaci zo siedmich krajín si na Slovensku precvičia spoločný zásah v prípade živelných katastrof

Knižné novinky