Deň Ozbrojených síl SR pod Bradlom

V piatok 22. septembra sme si už tradične v malebnom kraji pod Bradlom pripomenuli sviatok vojakov, Deň Ozbrojených síl Slovenskej republiky. Výročie prvého ozbrojeného vystúpenia Slovákov, tohto roku už 169., sa právom stalo dňom ozbrojených síl. Prvá víťazná bitka položila historický základ novodobým slovenským ozbrojeným silám.

Na námestí generála Štefánika v Brezovej pod Bradlom sa zišli vojaci jednotlivých zložiek ozbrojených síl vrátane príslušníkov dobrovoľnej vojenskej prípravy. Na tomto mieste im vo svojom príhovore minister obrany Peter Gajdoš pripomenul: „história našich ozbrojených síl je bohatá, no ich základným pilierom vždy boli a vždy aj budú predovšetkým vojaci a vojačky. Môžeme mať tú najmodernejšiu techniku, no bez kvalitného ľudského potenciálu nedokážeme garantovať primárnu úlohu, a tou je zabezpečenie obranyschopnosti Slovenskej republiky.“

Deň ozbrojených síl sa stal rovnako príležitosťou oceniť vybraných príslušníkov ozbrojených síl a celého rezortu obrany povýšením a udelením ocenení z rúk ministra obrany a náčelníka generálneho štábu. Medzi ocenenými bol aj náčelník Generálneho štábu Armády Českej republiky armádny generál Josef Bečvář.

Po udelení ocenení a dekorovaní štandardy náčelníka generálneho štábu stuhou Československej obce legionárskej zazneli námestím nielen k nastúpeným vojskám slová generála Milana Maxima, v ktorých im poďakoval za odvedenú prácu v nie práve ľahkých podmienkach. "Mnohí príslušníci ozbrojených síl sú aj v neľahkej situácii odhodlaní úlohy plniť, najmä vďaka enormnému osobnému nasadeniu a profesionálnemu prístupu, a to aj na úkor svojho osobného voľna. Aj preto sú ozbrojené sily stále ešte jednou z najdôveryhodnejších inštitúcií na Slovensku. Toto exkluzívne postavenie však môžeme ľahko stratiť, a to nielen kvôli zdrojovým nedostatkom. Negatívne javy ako napríklad nedávna krádež vojenského materiálu, nedisciplinovanosť, alkohol či drogy, alebo prejavy extrémizmu, xenofóbie či diskriminácie, ktoré musíme si priznať, sa obmedzene vyskytujú aj medzi nami, nám nerobia dobré meno, preto dnes opäť vyzývam – buďme nekompromisní k nositeľom týchto javov a nepripusťme ich šírenie," uviedol vo svojom vystúpení generál Maxim.

Záver osláv bol tradične venovaný vzdaniu úcty slovenským dobrovoľníkom pri pamätníku na Prietržskej ceste, zrekonštruovanom úsilím Klubu generálov Slovenskej Republiky. Práve k tomuto miestu sa viaže jeden z pilierov tradícií na ktorých stoja súčasné Ozbrojené sily Slovenskej republiky.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text: OOd NGŠ, Ozbrojené sily SR /red
Foto: Ministerstvo obrany SR

Súvisiace články:
Vojaci dnes oslavujú Deň Ozbrojených síl SR, minister Gajdoš im poďakoval za prácu v prospech Slovenskej republiky
Vojaci a vojačky, zamestnanci
Deň Ozbrojených síl SR na Leteckej základni Sliač
Vojenská prísaha počas Dňa otvorených dverí v Základni výcviku a mobilizačného doplňovania
Oslava „Dňa Ozbrojených síl SR“ vo Viničnom
Slávnostný nástup ku dňu OS SR

Knižné novinky