MP Ostrava představí skupiny hipologie i kynologie

Nedílnou součástí víkendového programu Dnů NATO v Ostravě & Dnů Vzdušných sil AČR se stala účast Městské policie Ostrava, která si pro návštěvníky připravila nejen dynamické ukázky se služebními zvířaty, ale také seznámení se s její preventivní činností.

Také v letošním roce se Dnů NATO zúčastní Městská policie Ostrava, která pro návštěvníky přichystala různorodý program. V rámci dynamických ukázek se bude tradičně prezentovat skupina hipologie, jejíž jezdci předvedou techniky výcviku služebních koní či zdolávání nejrůznějších překážek. Druhým, diváky velmi oblíbeným, vystoupením jsou ukázky dovedností služebních psů, v němž skupina kynologie předvede zadržení pachatele v situacích, s nimiž se strážníci pravidelně setkávají, či demonstruje náročnost výcviku a precizní souhru psovoda se psem.

Zároveň nebude chybět ani prezentace preventivní činnosti Městské policie Ostrava. Úsek prevence a propagace seznámí návštěvníky jak se služební výstrojí a výzbrojí strážníků, tak i s technickými prostředky, kterými Městská policie Ostrava disponuje. K dispozici bude také laserová střelnice, kde si návštěvníci vyzkouší bezpečnou manipulaci se zbraní i své střelecké schopnosti. Pro děti pak bude připravena řada her, kvízů a soutěží.

I v rámci letošního ročníku Dnů NATO se Městská policie Ostrava zapojí do logistiky, a to skrze zajištění provozu koláren. K dispozici budou opět tři, v nichž strážníci mohou zabezpečit více než 10 000 kol. Hlídky městské policie budou rovněž v dny pořádání akce zabezpečovat veřejný pořádek na cyklistické trase č. 5, která vede Poodřím přímo na mošnovské letiště.

Text a foto: Jagello 2000 /r

Knižné novinky