Priority rezortu obrany pro české předsednictví

Dnes odpoledne bylo v zámeckém areálu v Litomyšli slavnostně zahájeno české předsednictví Evropské unie. Hlavním cílem České republiky bude během nadcházejícího půl roku přispět k bezpečné a silné Evropě. Priority resortu obrany budou tuto snahu rozvíjet.

Ministerstvo obrany mezi své priority zařadilo posilování spolupráce EU-NATO, pomoc Ukrajině a implementaci Strategického kompasu.

Spolupráce Evropské unie a NATO je podle ministryně obrany neodmyslitelnou součástí bezpečného euroatlantického prostoru. „Ruská invaze na Ukrajinu sblížila EU a NATO. Jsme jednotní a připravení společně posilovat euroatlantickou bezpečnost,“ prohlásila.

České předsednictví bude hledat další cesty pro zintenzivnění této spolupráce a sjednocení přístupů, aniž by se činnost obou vzájemně duplikovala. Bude usilovat také o to, aby byla během následujícího půlroku podepsána Společná deklarace EU-NATO, která se bude věnovat spolupráci nejen při zajišťování takzvané vojenské mobility: Půjde nejen o spolupráci při zajišťování přesunu sil po Evropě, při využití vesmíru či při rozvoji nových technologií – jako jsou umělá inteligence, autonomní systémy či kvantové počítače.

Pomoc Ukrajině bude pokračovat i během českého předsednictví

Česká republika dosud přijala téměř 400 tisíc uprchlíků z Ukrajiny a je mezi pěti největšími podporovateli Ukrajiny, co se týče vojenské pomoci. Podle Jany Černochové bude ČR během svého předsednictví prosazovat, aby EU pomáhala Ukrajině i nadále, a to jak v průběhu bojů, tak i při její poválečné obnově. „Naším cílem je Ukrajinu maximálně podpořit při obraně své země. Stojíme za Ukrajinou a budeme za ní stát i při její obnově a posilování její odolnosti,“ potvrdila ministryně obrany. Česko v EU také hodlá rozproudit debatu, aby pomoc Unie byla maximálně efektivní.

Ukrajina je jedním z hlavních témat aktivit, které bude Ministerstvo obrany v rámci předsednictví EU pořádat. O možnostech další pomoci budou jednat ministři obrany i ředitelé pro obrannou politiku MO v rámci neformálních jednání. Ukrajina bude i tématem výjezdního zasedání Vojenského výboru EU.

EU má plán, jak do roku 2030 posilovat naši bezpečnost

Strategický kompas je první čistě bezpečnostní a obrannou strategií EU, která má dát jednotný směr dalšímu úsilí při zajišťování bezpečnosti. Česká republika bude během předsednictví pokračovat v implementaci materiálu, který byl schválen letos v březnu. „Evropská unie musí být na poli bezpečnosti silnějším a schopnějším aktérem. Strategický kompas má posílit například obranu proti hybridním hrozbám, podpořit obranný průmysl nebo zefektivnit společné rozhodování,“ sdělila ministryně Černochová.

V souvislosti s oblastí hybridního působení chce české předsednictví dál pracovat na tzv. hybridním toolboxu neboli souboru nástrojů proti hybridnímu působení, který má poskytovat rámec pro koordinovanou reakci členských států. Pozornost bude věnovat také vesmírné politice, kde bude podporovat přípravu Strategie pro bezpečnost a obranu vesmíru.

Text: Ministerstvo obrany ČR /r
Foto: České předsednictví v Radě Evropské unie

Související článek:
J. Naď: Česko môže počas predsedníctva v Rade EÚ počítať s našou podporou

Knižné novinky