Vláda SR prijala zásadné rozhodnutie

pre budúcnosť Ozbrojených síl SR


Vláda SR na dnešnom rokovaní schválila návrh Ministerstva obrany SR na obstaranie 152 kusov pásových obrnených vozidiel CV90 Mk IV s 35 mm kanónom prostredníctvom medzivládneho kontraktu so Švédskym kráľovstvom.

Tieto vozidlá postupne nahradia až polstoročnú dosluhujúcu techniku pozemných síl OS SR. Spolu s kolesovými bojovými obrnenými vozidlami 8x8 ide zároveň o kľúčovú výzbroj pre zabezpečenie ochrany a obrany Slovenskej republiky a najvýznamnejší krok k vybudovaniu ťažkej mechanizovanej brigády, ktorý SR vypláva v zmysle medzinárodných záväzkov voči kolektívnej obrane NATO.

„Som vďačný kolegom za jednoznačnú podporu výberu, ktorý v maximálnej možnej miere vyhovuje požiadavkám Ozbrojených síl SR, stanoveným finančným limitom vrátane celkovej ceny vozidla, logistickej podpory, prevádzkových nákladov, ako aj kritériám reálneho zapojenia domáceho obranného priemyslu. Primárnym subkontraktorom bude štátna spoločnosť ZTS - Špeciál a z projektu budú dlhodobo profitovať ďalšie desiatky slovenských štátnych a súkromných spoločností,“ vyzdvihol minister obrany Jaroslav Naď.

Vládny kabinet súhlasil s poradím komplexných ponúk vlád tak, ako ho predložil minister obrany. MO SR odporúčalo na základe výsledkov hodnotenia v prvom rade švédske vozidlo CV90 s 35 mm kanónom na podvozku Mk IV, druhým v poradí bolo taktiež CV90 s rozdielnym – 30 mm kanónom. V rebríčku komplexného vyhodnotenia ďalej nasledovala maďarská ponuka s vozidlom Lynx KF41 a španielska s vozidlom ASCOD.

Na projekte a vyhodnotení sa podieľal projektový tím zložený z približne 60 odborníkov z MO SR a OS SR vo všetkých posudzovaných oblastiach, ale v určitých aspektoch tiež odborníci z Ministerstva hospodárstva SR. Návrh rezortu obrany bol predmetom predbežného a medzirezortného pripomienkového konania. Materiál bol zároveň priebežne konzultovaný a následne aj predložený na posúdenie Ministerstvu financií SR - Útvaru hodnoty za peniaze.

Ďalším krokom bude príprava medzivládnej dohody medzi vládou SR a vládou Švédskeho kráľovstva na dorokovanie a uzatvorenie medzivládnej dohody a realizačnej zmluvy. Medzi výhody akvizície na úrovni vláda – vláda patrí nielen podstatné zvýšenie garancie dodania obstarávanej techniky, ale aj možnosť hlbšej vojenskej spolupráce a prehlbovania strategických partnerstiev.

Celkové predpokladané náklady na obstaranie pásovej techniky vrátane odhadovaných nákladov na infraštruktúru sú vo výške okolo 1,688 miliardy eur s DPH.

Text a ilustračné foto: Ministerstvo obrany SR – KOd /r

Knižné novinky