Češi si v SR předali operační úkol a velení

V pátek 24. června začal v rámci alianční předsunuté přítomnosti na východním křídle NATO plně působit 1. kontingent Mnohonárodního bojového uskupení na Slovensku (Multinational Battlegroup in Slovakia, MN BG SVK). Velícím státem je Česká republika. U příležitosti předání operačního úkolu a ukončení fáze výstavby a přípravy nové bojové skupiny byly při slavnostním nástupu vztyčeny státní vlajky všech zapojených národů.

Stěžejním úkolem nasazení tohoto bojového uskupení na východním křídle Aliance je demonstrovat odhodlání bránit svrchovanost a územní celistvost všech členských států NATO. V Centru výcviku Lešť, působišti MN BG SVK, které se nachází přibližně 20 km od Zvolena na středním Slovensku, už jsou nyní všechny jednotky z České republiky, Německa, Nizozemska, Slovenska, Slovinska a Spojených států amerických, které toto Mnohonárodní bojové uskupení tvoří.

V červenci a srpnu se uskuteční společný integrační výcvik všech participujících jednotek tzv. FIT CET (Force Integration Training, Combat Enhancement Training). Ten bude zaměřen na prověření bojových schopností, funkčnosti komunikačních systémů, zlepšení interoperability a celkovou synergii všech participujících jednotek. Vyvrcholením bude v září tzv. evaluační cvičení, které deklaruje plné operační schopnosti kontingentu.

Slavnostní ceremonie předání operačního úkolu se za Armádu ČR zúčastnil velitel Velitelství pro operace generálporučík Josef Kopecký. Ten převzal vlajku NATO symbolizující jednotu všech členských států Severoatlantické aliance od dosavadního velitele ADVON (Advanced Operational Node, organizační jádro) plukovníka Tomáše Unzeitiga a předal ji nově nastupujícímu veliteli 1. kontingentu plukovníku Ladislavu Bujárkovi.

Generálporučík Kopecký během svého vystoupení zdůraznil, že v rekordním čase, měsíc po rozhodnutí vytvořit toto uskupení, dosáhla první jednotka 4. dubna počátečních operačních schopností. Zdůraznil také, že národy mají možnost sdílet svoje zkušenosti a učit se jeden od druhého.

„Jsme součástí Aliance, podíleli jsme se na mnoha zahraničních operacích, proto nasazení na Slovensku není pro nás nic nového. Nyní ale víme, kdo je náš nepřítel a co je našim hlavním úkolem,“ uzavřel generálporučík Kopecký.

„Stojí před námi mnoho nových úkolů a výzev. Věřím, že se nám podaří je společnými silami zvládnout. Těším se na spolupráci s každým z vás,“ řekl plukovník Bujárek.

Pozvání na slavnostní akt přijali rovněž další významní hosté, mezi nimi velvyslanci Nizozemska, Slovinska či Spojených států amerických. Vojáky přijel za Slovenskou republiku jakožto hostující zemi pozdravit zástupce velitele Společného operačního velitelství Ozbrojených sil Slovenska brigádní generál Martin Michalko.

Česká jednotka, složená z vojáků 43. výsadkového pluku z Chrudimi, zde začala v rámci týmu ADVON budovat operační schopnosti a zázemí pro ostatní koaliční jednotky již 4. dubna letošního roku. Operační úkol od ní dnes převzali vojáci 41. mechanizovanému praporu ze Žatce. Tento prapor je vyzbrojen kolovými bojovými vozidly pěchoty Pandur II a jeho hlavním posláním bude postupné sladění všech mezinárodních jednotek při vedení obranných operací.

Na další snímky a video se můžete podívat – ZDE.

Text: kpt. Jindřiška Budiková, tisková a informační důstojnice 22. zVrL /r
Foto: prap. Jan Kalous, 22. základna vrtulníkového letectva Náměšť nad Oslavou

Knižné novinky