Vojenské geografické služby ČR a Švédska

podepsaly memorandum pro výměnu dat i přístup k novým projektům


Česko a Švédsko podepsaly včera memorandum o spolupráci v oblasti vojenské geografie. Oba státy si tak budou moci například vyměňovat speciální vojenské mapy v digitální a analogové formě nebo sdílet zkušenosti expertů. Memorandum stvrdili náčelníci české a švédské armádní geografické služby plukovník Jan Marša a plukovník Hakan Petersson.

„I když podpisem smluvně formalizujeme vztahy mezi našimi geografickými službami, rozhodně nezačínáme v bodě nula. Se švédskými přáteli totiž dlouhodobě spolupracujeme v nadnárodních produkčních projektech,“ sdělil.

Týká se to například tvorby celosvětového homogenního a přesného výškopisného modelu nové generace či programu, který má shromažďovat geoprostorové informace z oblastí v hustotě odpovídající tištěným mapám v měřítku 1:5000.

Navázání oficiální spolupráce je nyní o to zajímavější a důležitější vzhledem k aktuální bezpečnostní situaci a možnému vstupu Švédska do NATO.

Nově si Češi a Švédi budou moci vyměňovat geografická data v digitální i analogové podobě, což se týká například topografických a leteckých map či digitální geoprostorové databáze. „Memorandum rovněž umožní výměnu informací a sdílení expertních zkušeností během pracovních jednání. Otevírá se nám i možnost přístupu k rozvojovým projektům v oblasti výzkumu a vývoje,“ prozradil plukovník Jan Marša.

Geografická služba Armády České republiky má takových dohod podepsány již téměř tři desítky. Čeští vojáci mohou díky tomu sdílet aktuální geografické produkty i ze zahraničí. Služba sídlí v Dobrušce a zodpovídá za tvorbu, shromažďování a poskytování geoprostorových informací, jako jsou analogové mapy, digitální data, snímková data a geodetické údaje. Kromě standardizace řeší rovněž polygrafické zabezpečení a je garantem globálních navigačních satelitních systémů v Armádě ČR.

Na další snímky se můžete podívat – ZDE.

Text a foto: mjr. Jan Prislinger, Armáda ČR /r

Knižné novinky