Začalo školení k simulátoru MASA Sword

Dne 20. června zahájil proděkan pro vědeckou činnost Fakulty vojenského leadershipu pplk. Martin Vlkovský dvoutýdenní školení k simulátoru MASA Sword, které probíhá v Brně pod vedením Beatriz Garmendia-Doval. Školení se účastní 10 příslušníků Univerzity obrany a jeho cílem je naučit účastníky základům ovládání tohoto konstruktivního simulátoru.

Obsahem je seznámení se se základním ovládáním systému, vytváření techniky a jednotek, tvorba scénářů, zadávání příkazů jednotkám, vytváření komunikačních vazeb, definování sledovaných kritérií, použití analytického nástroje k vyhodnocování realizovaných simulací a další.

MASA Sword je vybaven základní databází objektů, vybavení, předefinovaných modelů chování, jednotek a dalších entit, kterou je možné upravovat a rozšiřovat pro vlastní potřeby. Výhodou tohoto simulátoru je integrovaná umělá inteligence řídící chování jednotek reagující na vývoj situace. Z tohoto důvodu není nutné zasahovat do probíhající simulace a upravovat nebo zadávat další příkazy v jejím průběhu. Analytický nástroj dále umožňuje realizovat automatické opakované provádění vytvořených scénářů, vyhodnocovat sledované hodnoty a nahlédnout do libovolné simulace, jakým způsobem byla provedena. MASA Sword představuje nástroj využitelný pro vědecko-výzkumnou činnost školy.

Na další snímky se můžete podívat – ZDE.

Text: Ota Rolenec
Foto: Veronika Seménková, Univerzita obrany

Knižné novinky