Příslušníci UO se poprvé zúčastnili

Memoriálu Davida Beneše


Od 14. do 16. června se v posádce Žatec uskutečnil sedmý ročník víceboje čtyřčlenných družstev příslušníků pěchoty AČR - Memoriál Davida Beneše, který je vzdáním pocty všem válečným veteránům a našim padlým kamarádům.

Příslušníci naší univerzity se letos zúčastnili tohoto víceboje vůbec poprvé. Byli to členové skupiny Commandos doc. Zdeňka Flasara, kteří vytvořili dva týmy. V našich týmech byli reprezentanti všech ročníků ze všech tří fakult Univerzity obrany.

První den soutěže byl zaměřen na plnění různých střeleckých disciplín, které byly velmi náročné a obsahovaly různá specifika. Po splnění střelecké části následoval 30kilometrový pochod zpět do posádky Žatec, kde následoval krátký odpočinek.

Druhý den pokračoval neméně náročným způsobem na posádkovém cvičišti Pereč a v posádkovém sportovním centru Flora. Disciplíny byly opět rozmanité a náročné: tažení minometu na čas, překonání překážkové dráhy NATO v týmu, překonání zamořeného prostoru v maskách, topografická příprava, položení minového pole a další. Šlo o disciplíny, které ke splnění potřebovaly nejen sílu, vytrvalost, ale i chytrost a důvtip a zejména týmového ducha. A o to v memoriálu přesně šlo.

Naše týmy obsadily skvělé druhé a třetí místo za zlatým domácím týmem, kde jsme měli také svého zástupce, a to poručíka T. K., našeho absolventa z roku 2020. Předání cen z rukou rodiny padlého kamaráda Davida Beneše bylo symbolickým a dojemným zakončením naší účasti na memoriálu. Vzpomínka na padlé kamarády, navázání nových přátelství a načerpání dalších zkušeností bylo pro nás největší odměnou.

Texr a foto: Miroslav Polach, Univerzita obrany /r

Knižné novinky