Cvičenie príslušníkov rlp 11. mprsk

Logistická podpora 11. mechanizovanej práporovej skupiny (11. mprsk) v operácii mimo územia SR“ bola témou odborno-taktického cvičenia (OTC), ktoré absolvovali príslušníci roty logistickej podpory 11. mprsk v dňoch 15.až 17. júna 2022 v priestoroch Posádkového cvičiska Kolíňanský vrch. Riadiacim tohto OTC bol veliteľ 14. práporu logistiky Topoľčany (14. prlog) podplukovník Marek Krchňavý.

Počas OTC bola jednotka preverená zo vševojskovej prípravy a poskytovania logistickej podpory v sťažených klimatických a terénnych podmienkach, ktoré boli dotvárané rôznymi taktickými situáciami.

Riadiaca a kontrolná skupina pod velením veliteľa 14. prlog podplukovníka Krchňavého vyhodnotila, že úlohy OTC boli splnené a profesionálni vojaci cvičiacej roty zvládli úlohy opráv techniky, skladovanie a manipuláciu s materiálom v poľných podmienkach a rôzne prepravné úlohy na požadovanej úrovni.

Príprava roty logistickej podpory, ktorá začala v apríli 2021 je vykonávaná v zodpovednosti veliteľa 14. prlog a bude ukončená práporným taktickým cvičením celej 11. mprsk v mesiaci október 2022.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: 14. prápor logistiky Topoľčany, Ozbrojené sily SR /red

Knižné novinky