ENDEX cvičenia Slovenský štít 2022

Po dlhých týždňoch intenzívneho plánovania na operačnom a taktickom stupni, sa dňa 27. mája 2022 v priestoroch CV Lešť konal ENDEX nástup pri príležitosti ukončenia cvičenia Slovenský štít 2022. Cvičenie Slovenský štít 2022 preverilo spôsobilosti VaŠ 2.mb s vybranými podriadenými veliteľstvami a jednotkami a uskutočnilo sa za účasti príslušníkov veliteľstva MND-C (Slovensko, Maďarsko, Chorvátsko), OS Maďarska, armády USA v Európe, príslušníkov Národnej gardy štátu Indiana a príslušníkov Armády ČR.

Počas svojho príhovoru veliteľ pozemných síl generálmajor Ivan Pach poďakoval všetkým vojakom za prístup, nasadenie a spoluprácu pri plnení úloh cvičenia Slovenský štít 2022. Zároveň odovzdal pamätné certifikáty veliteľom jednotlivých cvičiacich jednotiek - generálmajorovi Denisovi Tretinjakovi a brigádnemu generálovi Slavomírovi Verčimákovi. Následne ocenil vybraných profesionálnych vojakov pamätnou medailou pozemných síl za prínos, profesionalitu a prácu počas celého cvičenia Slovenský štít 2022.

ENDEXU predchádzal mediálny deň cvičenia, ktorý sa uskutočnil dňa 26. mája 2022 v priestoroch CV Lešť, ktorého súčasťou boli dynamické a statické ukážky spôsobilostí pozemných jednotiek a prostriedkov vzdušných síl OS SR v spolupráci s koaličnými partnermi.

Na záver veliteľ PS OS SR skonštatoval, že výsledky cvičenia ukázali našu spoločnú pripravenosť v reakcii na výzvy pri zabezpečení bezpečnosti a územnej celistvosti Slovenskej republiky v úzkej súčinnosti so spojencami.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text: Veliteľstvo pozemných síl Trenčín, Ozbrojené sily SR /r
Foto: Jozef Žiak, Ministerstvo obrany SR

Knižné novinky