Generál Opata jednal v Paříži k předsednictví

České republiky v Radě Evropské unie


Ve dnech 11. a 12. května jednal v Paříži náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Aleš Opata se svým protějškem náčelníkem Generálního štábu Ozbrojených sil Francie armádním generálem Thierry Burkhardem k předsednictví v Radě EU. Setkání se zúčastnili také náčelníci generálních štábů Slovinska, Švédska a Španělska. Generálové diskutovali o krizi na Ukrajině, spolupráci mezi EU a NATO, zapojení vojsk do zahraničních operací EU a konceptu schopnosti rychlé reakce EU.

V kontextu krize na Ukrajině generálové odsoudili nevyprovokovanou vojenskou agresi Ruska a vyjádřili plnou podporu Ukrajině. Mnoho členských států včetně České republiky zahájilo okamžitou pomoc v podobě vojenských dodávek a přijímání uprchlíků. Většina z těchto zemí již podporuje Ukrajinu v humanitární i vojenské oblasti.

Základním pilířem v rámci společné bezpečnostní a obrané politiky je spolupráce EU a NATO

„Spolupráce EU a NATO je jednou z priorit českého předsednictví v Radě EU. Její rozvoj zahrnuje politicko-strategický dokument Strategic Compass (SC). Ovšem role NATO je v oblasti kolektivní obrany nezpochybnitelná,“ vysvětlil armádní generál Aleš Opata. Česká republika věnuje dokumentu SC zvýšenou pozornost, protože bude mít zásadní vliv na podobu budování vojenských schopností EU. Implementace tohoto dokumentu je jednou z hlavních priorit EU.

Pro zlepšení spolupráce EU a NATO bude sloužit společná deklarace, která se bude věnovat novým tématům, jako jsou klimatické změny, hybridní hrozby či vesmírný prostor, v budoucnu se zaměří také na ochranu civilního obyvatelstva a boj proti dezinformacím.

Významným bodem jednání bylo aktuální zapojení jednotek v zahraničních operacích EU. Česká republika přispívá do mise proti nelegální migraci EU NAVFOR MED IRINI, mírové mnohonárodní operace na území Bosny a Hercegoviny EUFOR ALTHEA a výcvikové mise EUTM Mali. Vojáci se připravují na velení mise EU v Mali v polovině tohoto roku.

Generálové se zabývali také novým konceptem bojového uskupení EUBG a konceptem schopnosti rychlé reakce EU Rapid Deployment Capacity (RDC).

Česká republika se svého historicky druhého předsednictví ujme 1. července 2022. Česká republika stála v čele EU naposledy v první polovině roku 2009. Předsednickou trojici utvoří stejně jako v minulém případě s Francií a Švédskem.

Na další snímky se můžete podívat – ZDE.

Text: pplk. Ing. Vlastimila Cyprisová, OdKV KaGŠ Armády ČR
Foto: Ministère des Armées

Knižné novinky