Spoločná strelecká príprava 12. mpr

V rámci prípravy na spoločné plnenie úloh cvičenia Slovak Shield 2022 vykonali príslušníci 12. mechanizovaného práporu Nitra spoločný výcvik v streleckej príprave s jednotkami Armády Spojených štátov.

Zúčastnila sa ho 1. mechanizovaná rota z Nitry, americká ženijná rota a rota Stryker. Zamestnanie riadil veliteľ 1. mechanizovanej roty kapitán Róbert Patay spolu s inštruktormi z radov poddôstojníckeho zboru roty. Americkí vojaci mali možnosť vyskúšať si manipuláciu a streľbu z ručných zbraní používaných Ozbrojenými silami SR, ale aj stretnúť sa s príslušníkmi roty, po boku ktorej budú onedlho plniť úlohy medzinárodného vojenského cvičenia.

Ďalšie snímky si môžete pozrieť – TU.

Text a foto: 12. mechanizovaný prápor Nitra, 1. mechanizovaná brigáda Topoľčany, Ozbrojené sily SR /r

Knižné novinky